Jdi na obsah Jdi na menu
 


ZFALŠOVANÝ REFERENDUM PROTI UČENÍ KRISTA

 


 

Přesvědčí mé následovníky, aby referendem upravili zákony mé církve

865 – 31. července 2013

Má drahá, milovaná dcero,

měj vždy na paměti, jak ďábel pracuje. Je velmi opatrný, aby se neodhalil. Proto směšuje pravdy se lžemi, aby vás zmátnul. To je jeho oblíbený způsob jakým klame duše. Neřekl by vám nikdy pravdu tím, že by jiným dovolil uvidět, jaký ve skutečnosti je, ale protože je pyšný, jeho nadutost a jeho nenávist ke Mně se vždy objeví. Ti, jejichž oči jsou otevřené, okamžitě poznají urážky před mými oltáři a ty, které jsou Mi vrhány do tváře.

Nezapomeňte, že Satan je pyšný, arogantní, vychloubačný a velmi, velmi lstivý. Když je přítomen v duších, má sebevědomí, které je posíleno pýchou a arogancí a vírou, že je víc, než Bůh. Vždy dává znamení, která urážejí Boha, ale jenom ti, kdo vědí na co se dívat, je uvidí. Ti, kteří uctívají Satana a tráví mnoho svého času ve skupinách, jež organizují obřady k jeho uctívání, budou mít velkou radost, až uvidí tato znamení. Všichni, kdo prodali své duše Satanovi, se budou dorozumívat takovými znameními, arogantními a vyzývavými gesty proti Mně, Ježíši Kristu.

Ti, kdo vás klamou v mém jménu, přesvědčí mé následovníky, aby upravili zákony mé církve referendem. Všichni budou vyzváni, aby souhlasili s novými praktikami, které se v podstatě rovnají dvěma věcem. Tou první je sprovodit ze světa mou přítomnost v nejsvětější eucharistii. Druhou je přehlížet hřích podněcováním lidí, aby projevili sympatie k lidským právům těch, kdo nevěří v Ježíše Krista.

Toto referendum bude zfalšováno a lži budou předkládány jako pravda. Až bude zavedeno nové jednotné světové náboženství, má církev na zemi – pravá církev – se začne skrývat, aby vzdávala poctu Mně.

Já jsem cílem šelmy. Jsem ten, koho chce zranit. Ví, že Mě zničit nemůže a tak se místo toho pokouší zničit lidskou rasu, kterou proklíná každou vteřinu. Jeho služebníci se nezastaví jenom u urážek mé přítomnosti ve svatostáncích světa. Nebude jim stačit zničení mých svátostí, aby se mohli rouhat proti Mně. Budou spokojení, až ukradnou duše tím, že způsobí to největšího rouhání ze všech. To se stane, až znovu vytvoří můj První příchod vyvoláním dojmu, že byl poslán Jan Křtitel. Člověk, jenž řekne, že je prorok Pána, bude lhát a způsobí velký údiv, když prohlásí, že Antikrist je Já, Ježíš Kristus.

Antikrist bude tvrdit, skrze moc Satana, že je Já, Ježíš Kristus. Běda těm duším, které ho přivítají ve své náruči, neboť budou vůči němu bezmocné. Dovolte těmto dvěma vás vtáhnout do jejich prázdnoty lží, a budete ode Mne vzdáleni tak daleko, že pouze zásahem mého Otce budete moci být přivedeni do mého velkého milosrdenství.

Přijde-li v budoucnosti kdokoliv a bude tvrdit, že je Já, Ježíš Kristus, tak vězte, že je lhář. Nepřijdu podruhé v těle. Satan nedokáže vyslovit tato slova:

"Ježíš Kristus, jenž přišel v těle".

Co Antikrist řekne skrze ústa šelmy, bude následující:

"Já jsem Ježíš Kristus, přišel jsem nyní v těle, abych vám přinesl spásu."

Až se to stane, můj Boží zásah bude rychlý, ale do této chvíle falešný prorok a Antikrist ukradnou mnoho duší.

Modlete se, modlete se, modlete se, aby všichni, kdo říkají, že jsou moji, moji zůstali.

Modlete se, abyste v tomto čase měli všichni sílu a odvahu nést můj kříž během největšího pronásledování mého Těla – mého mystického Těla – mé církve na zemi.

Váš Ježíš


  VÝŠE ULOŽENÝ ČLÁNEK JE ČÁST POSELSTVÍ NEBES, KTERÉ DOSTÁVÁME SKRZE PROROKA POSLEDNÍCH ČASŮ - MARIE DIVINE MERCY