Jdi na obsah Jdi na menu
 


POHANSKÉ PRAKTIKY VÁS NAKAZÍ

 

 

POHANSKÉ PRAKTIKY

Tak mnoho duší je zamořeno těmito praktikami, které otevírají dveře vaší duše a dovolují Satanovi a jeho démonům vás pohltit. Jsou to – a nemylte se – mocné praktiky v tom, že přitahují zlé duchy. Používání tarotových karet, jógy, reiki a jisté druhy meditací, které přijímají pohanské praktiky, vás nakazí. Časem můžete onemocnět a naplnit se temnou beznadějí, kdy duchové zla vstoupí do vašich životů, ze které není snadné uniknout.

Vaše pohanské praktiky vás povedou do pekla

3. června 2013

Má drahá, milovaná dcero,

bičování, které v tomto čase snáším, není právě kvůli blížící se zradě na Mně v mé vlastní církvi, ale má co dělat s falešnými, pohanskými idoly, které Mě v dnešním světě nahrazují.

Pohanství se velmi rychle šíří a je přijímáno jako nová populární kultura, alternativa k víře v jediného pravého Boha. Bere na sebe mnoho forem. Především je předkládáno jako neškodná zábava pro ty, kteří se zabývají praktikami hnutí New Age a jako důležitá částí osobního rozvoje – forma humanizmu a sebelásky.

Toto globální pohanství bylo předpověděno pro konec časů, a hodně lidí je nedokáže vidět takové, čím je. Je to láska sebe sama a falešných bohů, do nichž mnozí vkládají svou důvěru pro takzvaný magický užitek, o němž si myslí, že jim mají nabízet.

Mnozí, kteří hledají rozptýlení, aby vyplnili prázdnotu svých duší, to dělají zbožňováním soch Buddhy, které se stávají středem jejich života, jejich domovů a pracovních míst. Jsou ukolébáni do pocitu duchovního klidu, kdy praktikují pohanství New Age, jako je jóga, reiki a takzvanou meditaci. Brzy potom budou vtaženi do hluboké touhy a budou i nadále věřit ve všechny ty falešné sliby, dávané jim těmi, kteří praktikují tuto ohavnost. Neboť ta je jen tím, čím je – formou okultismu, která oslepuje milióny duší k vnímání Boží Pravdy.

Vězte, že jakékoliv učení, New Age, nebo jiné, slibující vám velkou duchovní útěchu a které je určeno vést vás k sobeckým způsobům, by nemohlo nikdy přijít od Boha. Každému učení, které nařizuje, abyste uctívali takové sochy, které nejsou Boží, nebo které vyžaduje, abyste se účastnili praktik, které zahrnují okultizmus, se musíte za každou cenu vyhnout. Cožpak nevíte, co dělají vaší duši, mysli a tělu? Ničí je.

Tak mnoho duší je zamořeno těmito praktikami, které otevírají dveře vaší duše a dovolují Satanovi a jeho démonům vás pohltit. Jsou to – a nemylte se – mocné praktiky v tom, že přitahují zlé duchy. Používání tarotových karet, jógy, reiki a jisté druhy meditací, které přijímají pohanské praktiky, vás nakazí. Časem můžete onemocnět a naplnit se temnou beznadějí, kdy duchové zla vstoupí do vašich životů, ze které není snadné uniknout.

To jsou známky satanských vlivů ve světě a mnozí démoni přicházejí převlečení za anděly světla. Proto ti, kteří se stávají posedlí kartami andělů a kteří přijímají takzvané povznesené mistry v rámci této kultury andělů, přijímají ducha zla, který je předkládán jako neškodná zábava.

Jiná forma pohanství spočívá v praktice ateizmu. Vy, kteří jste pyšní na svůj ateizmus a kteří možná žijete dobré životy, v nichž jste laskaví a milující k ostatním a chováte se s úctou k vašim sousedům, vězte, že nebeské království není vaše. Nemohu vás nikdy přijmout do mého království, potom, co naposledy vydechnete, jakkoliv to bude lámat mé srdce. Když Mě nepoprosíte, abych vás přijal, a to ještě před tím, než zemřete, pak vám nemohu pomoci, neboť nemohu zasahovat do vaší svobodné vůle. Každý, kdo vám řekne, že na ateizmu nezáleží, je lhář. Pravdou je, že jenom ti, kteří Mě přijímají a kteří uznají Boha, mohou vejít do mého království.

Tak mnoho z vás, kteří žijete takové zmatené životy a věříte, že všechno bude dobré, se má hodně naučit. Proto můj Otec dovolil, aby se uskutečnilo Varování, neboť bez něj by se mnoho duší vrhlo přímo do pekelných plamenů.

Buďte vděční, že je vám dávána Pravda, neboť velmi málo mých ustanovených služebníků káže o nebezpečí hříšných životů, které dnes žijete a o strašných následcích, které způsobují.

Vaše pohanské praktiky vás zavedou do pekla. Váš ateizmus vás ode Mne odloučí. Jenom kajícnost vás může zachránit. Poslouchejte a přijměte Pravdu, jakkoliv nepříjemná vám může připadat, a bude vám dán dar věčného života – života, po kterém toužíte právě nyní, ale který nebude nikdy váš, jestli budete pokračovat ve zbožňování falešných bohů a odmítat Mě, Ježíše Krista. Volba je jenom na vás. Nikdo jiný tuto volbu nemůže udělat, neboť Bůh vám dal svobodnou vůli, abyste volili mezi dobrem a zlem, a nikdy vám ji nevezme, i když si vyberete tu špatnou cestu.

Váš Ježíš