Jdi na obsah Jdi na menu
 


O HONBĚ ZA UZNÁNÍM

 

O HONBĚ ZA SLÁVOU A ZA UZNÁNÍM

Dnes tak mnoho lidí se honí posedle za slávou a za uznáním.

 

Má drahá, milovaná dcero, proč si myslí tak mnoho lidí na světě že jejich úmrtnost je nejistá.

Dnes tak mnoho lidí se honí posedle za slávou a za uznáním. Mnozí z těch, kteří hledají a dosahují velkého uznání a mimořádné úspěchy, stávají se modlou pro ty, kteří si myslí, že to je ta pravá sláva, za kterou se musí drát a která je pak uspokojí.

Oni věnují velice málo času tomu, co je opravdu podstatné. Oni šlapou po druhých, aby dosáhli toho, co chtějí, díky svým nenasytným touhám koupat se ve slávě před světem.

Jejich bláhovou ješitnost podporuje průmysl zábavy a mediální svět, a jejich snaha po dokonalosti se těší oblibě.

To je to, o co usilují průměrní lidé. Oni otevřeně obdivují taková úsilí a stává se to jakýmsi náboženstvím. Oni zbožňují ty, kteří se dostávají do takových výšin a pak začínají napodobovat jejich životy.

Ani jednou neuvažují o tom, že takové věci jsou vpravdě nepodstatné. Oni se nikdy nepozastaví, aby se ptali sebe: „To je ono, o co v mém životě má kráčet?“

Oni většinou nevěří v Boha, protože kdyby věřili, věděli by, jak se to příčí v očích Boha, neboli takový způsob hledání chvály.

Když někdo bez přestání hledá pozornost a chválu, a mánií jeho je otázka, jaký obraz tvoří o sobě vůči světu, tak nechápe, jak krátká je tato cesta. Najednou to časem zmizne, budou mít pocit vnitřní prázdnoty, nebudou mít v sobě lásku kterou by se podělili s ostatními.

Oni věnují tolik času k tomu, aby milovali sebe, že v nich nebude místo pro žádnou jinou lásku. Oni dávají přednost svým potřebám před ostatními. Oni pak provedou cokoliv, včetně činů, které urážejí Boha, jen aby dosáhli slávy.

Tomuto pokolení je řečeno mnoho lží o tom, jak mají žít svůj život. Je podněcuje takový svět, který se domnívá, že nejdůležitější věci, o které mají usilovat, je materiální prospěšnost, kultura věhlasu, a touha po uznání, která vyvolává údiv.

Jak málo znají. Jak moc budou otřeseni, až zjistí svůj obrovský omyl.

Ti kteří žijí takový život, střetnou se se zklamáním a rozčarováním, deziluzí, až jejich touhy nebudou uspokojeny. Díky jejich jediné sobecké ctižádostivosti nezískají vnitřní mír ani při dalších činech, které jim budou poskytovat požitek.

Modlete se, aby lidé se probrali co nejrychleji, že honba za věhlasem a za slávou jim poskytuje pouze krátkodobou uspokojenost. Existuje pouze jediný cíl, za kterým máte jít, a to je následování učení Páně.

Budete-li to dělat, budete mít klid.

I potom se můžete těšit z radostí světa, ale pochopíte, co je opravdu to podstatné.

Velice mnoho mladých dává velkou váhu tomu, jak mají působit v očích druhých. Zničí jejich duši ten tlak na ně, že svůj život žijí s honbou stejných cílů jako ti věhlasní lidé, které obdivují.

To vylučuje bohulibou skutečnost.

To vylučuje pravdu.

Pouze pravda je bude naplňovat pocitem spokojenosti, a bude jim přinášet mír, lásku, radost a štěstí.

Já jsem ten život, který hledají. Ve mne budou nacházet slavný život. To je ta sláva, kterou mají hledat. Protože v Novém ráji budou žít život ve velké slávě, až se ke mne obrátí.

To je ta jediná sláva, která jim pak získá nepředstavitelnou radost.

Váš Ježíš. (29. září 2012)

 

 

480-50.jpg