Jdi na obsah Jdi na menu
 


NALÉHAVÉ VAROVÁNÍ NEJVYŠŠÍHO BOHA LIDSTVU

Naléhavé varování Nejvyššího Boha pro celé lidstvo


 

Já, váš milovaný Otec, jsem konečně určil den pro varování. Jenom Já znám tento den.

1. dubna 2013

Má nejdražší dcero,

oběti, které jsem Já, váš milovaný Otec, učinil kvůli lidstvu, jdou ke konci.

Z mé čisté lásky k mým dětem jsem vyzkoušel všechno, abych je zachránil od zla hříchu. V těchto časech je konečná bitva za záchranu mých dětí každé víry a každé rasy ve svých posledních etapách.

Kdo z vás se postaví za Pravdu, když vám byla přece dána už tak dávno? Kdo z vás přijme mé Svaté Slovo, jak je vám předloženo v mé Knize Pravdy? Vy, kteří křičíte na mého proroka, budete umlčeni, aby mé děti byly schopné slyšet sladký hlas mého milovaného Syna, jak táhne duše do bezpečného přístavu, aby je připravil na Nový ráj na zemi.

Volám ke všem mým dětem, silným, slabým, zranitelným, nevědomým, a těm plných pýchy, kteří si myslí, že znají Pravdu proroctví, slibovanou Mnou v běhu staletí, aby odpověděly na toto volání z mého nebeského království.

Já, váš milovaný Otec, jsem konečně určil den pro Varování. Jenom Já znám tento den. Jenom Já znám datum toho velkého dne, kdy se můj Syn vrátí, aby si vyžádal království, které jsem Mu slíbil.

Den Varování, jenž je vám dán jako velký dar, rozdělí lidstvo na dvě poloviny. První polovina přijme velké milosrdenství mého Syna. Druhá polovina se ukryje a uprchne. Budou věřit, že mají sílu odporovat Božímu zásahu [seslanému] pro jejich záchranu. Co nevědí, je, že je budu pronásledovat až do posledního dne, abych je zachránil od konečné hrůzy, ze které není návratu.

Mé děti, nebojte se Mě. Je to kvůli mé lásce k vám, že jsem dovolil poslední pronásledování, kdy zlo se nechá poznat takovým způsobem, jako nikdy dříve.

Všechny křesťanské církve budou duchovně potlačeny. Některé budou zničeny. Katolická církev bude trpět ze všech ostatních nejvíce, jak bude nyní nakažena zlem uvnitř svého středu.

Tato choroba bude zhoubná, ale církev založená mým Synem přežije toto zlo, i když velká část z ní se bude nacházet mimo Řím, protože Petrův Stolec byl znesvěcen.

Povstaňte, vy všichni, kteří přísaháte věrnost mému Synu. Zůstaňte spolu a modlete se, aby nákaza nepohltila ty duše, které odevzdaly své životy mému Synu. Ó, jak budou pokoušeni novými zákony, o kterých budou věřit, že byly diktovány z nebe Stolcem v Římě. Jak jejich srdce se budou dmout žalem, až propukne nepořádek. Jak budou plakat, až posvěcení služebníci budou exkomunikováni po stovkách tisíců. Jenom pak budou vzpínat své paže a volat k mému Synu, aby je vedl.

Mé Božství pokryje svět a povede všechny mé děti do království mého Syna. Musíte očekávat toto volání a s vděčným srdcem přijmout tyto dary, dávané vám jako zbraně, které potřebujete, abyste bojovali proti bezbožnosti, která pokryje zemi v temnotě.

Mírní a pokorní srdcem, kteří milují Mě, svého Otce a ti, kteří přijímají Božství mého jednorozeného Syna, Ježíše Krista, budou nejdříve shromážděni. Oni, jejichž jména jsou v Knize života, budou povoláni a budou panovat jako vůdcové, spolu se svatými, mezi dvanácti kmeny Izraele.

Vy, s vlažnými dušemi, budete pak osvíceni a vaše břímě bude těžší. Bude to vašimi modlitbami, že ostatní – kteří se přede Mnou skrývají – budou vzati pod střechu mé ochrany.

Šelma, která se krčí přede Mnou, nezíská tak snadno duše těchto mých dětí. Jakýkoliv čin milosrdenství, každý zázrak a každý zásah bude Mnou udělen, kvůli mým dětem.

Ti, kteří stojí přede Mnou a mými dětmi, budou trpět strašným trestem. I když miluji všechny mé děti, nebudu váhat zastavit ty mezi vámi, kteří, kdybych jim to dovolil, by odcizili mé království, které naplním celou mou rodinou.

Mějte se na pozoru před mým hněvem. Neboť i když je krocen, a má trpělivost je velká, uvrhnu na zemi velkou pohromu, i když to bude znamenat zničení její velké části. Stejně jako choroba, která požírá lidské tělo, tak také zlé činy lidí proti svým bratrům, zničí zdravé buňky. Jestli tato choroba není zastavena a když neodřežu a neodvrhnu nemocné maso, nemohu udělat tělo znovu zdravé.

Bude to pouze neporušené, zdravé tělo církve mého Syna na zemi, které může přijít ke dveřím mého nového království na zemi. Ti, kteří se vzdálili od pokušení odmítnout mého Syna, shledají lehčím stát se hodni spojit se jako jedno tělo do svazku s mým Synem. Bude jim dán věčný život a bolest už nebude.

Váš milovaný Otec
Bůh Nejvyšší


 


 


 

 
 

 

 

Z DALŠÍCH WEBŮ

REKLAMA