Jdi na obsah Jdi na menu
 


JEŽÍŠ BYL VZAT DO ANGLIE

 

 

JEŽÍŠ BYL VZAT DO ANGLIE

NEJDŘÍVE JSME ŠLI DO JUDSKA A PAK BYL MŮJ SYN PŘEVEZEN DO INDIE, PERSIE, EGYPTA, ŘECKA A ANGLIE

 

Mé dítě,

v čase před narozením mého Syna, byly bolesti patrné ve všem, co nás postihlo. Utekla jsem se k Alžbětě pro útěchu s vědomím, že byla Duchem Svatým obdařena jasnozřivostí. Já a můj milovaný snoubenec jsme vyhledali tento přístav pokoje v čase, kdy jsme byli tak ohromeni poznáním, co má přijít.

Když se blížil můj čas, vyvstávaly před námi na každém kroku překážky, nastražené duchem zla. Zabouchli nám před nosem dveře; lidé, které jsme znali, se nám vyhýbali a byli jsme vyhnáni na ulici. A tak jsme skončili bez střechy nad hlavou a v útulku vhodném jenom pro zvířata, kde svatý Mesiáš přišel na svět jako žebrák. Bez obřadů, bez korunovace, bez uznání. Jenom pár lidí zůstalo k mojí útěše v mé samotě. Ale pak, když se můj Syn narodil, mě opustily všechny pocity úzkosti. Vše, co jsem cítila, byla láska nejsvětější Boží přítomnosti. V mém srdci konečně panoval pokoj.

Mocí Ducha Svatého nám byla seslána pomoc a útěcha, třebaže jí bylo jen málo. I když narození Ježíše Krista byla jen skromná a prostá událost – jíž se zúčastnilo jen málo lidí – slovo se rozneslo. Tak pracuje Duch Svatý. Mnozí narození očekávali. Mnozí o této události slyšeli a pak o ní mluvili. Když bylo známo, že Ježíš Kristus, lidstvu slíbený Mesiáš, se narodil, začal narůstat odpor. Brutální útok Heroda a všech jeho služebníků názorně předvedl, nakolik Boží přítomnost vložila strach do srdcí zlých lidí.

Od toho dne jsem se stala ochránkyní svého Syna a můj milovaný snoubenec Josef se staral o naši bezpečnost při mnoha pozdějších příležitostech. Strávili jsme mnoho let na útěku z jednoho místa na druhé. Čelili jsme takovému odporu – tolik strachu, tolik nenávisti. To byl náš úděl. Od chvíle, kdy můj Syn byl nalezen ve věku dvanácti let v chrámu, kdy kázal, jsme Ho skrývali.

Josefova rodina byla zapojena do našeho tajného vyvedení ze země a mnoho let jsme cestovali. Nejdříve jsme šli do Judska, a pak byl můj Syn převezen do Indie, Persie, Egypta, Řecka a Anglie. Kamkoliv jsme šli, přítomnost mého Syna konala mnoho zázraků, i když se On sám veřejně nikdy nepředstavil jako Mesiáš. Bylo o něj dobře postaráno a stále jsme ho měli na očích. Žili jsme v pokoji, lásce a harmonii a bez mého snoubence Josefa bychom neměli kam jít, abychom ochránili mého Syna, než začala jeho veřejná mise.

A teď, kdy je bezprostředně před jeho příchodem, budou mu kladeny všemožné překážky. Každé slovo z úst jeho proroka bude rozsápáno a zesměšněno. Jen hrstka lidí bude zasvěcena do Pravdy kolem této mise a mnohé dveře se zabouchnou před nosem těch, kdo jsou poslušní jeho pokynů. Tato mise je osamělá pro tebe, mé dítě, a je od tebe vyžadováno, abys zůstala poslušná ve všech věcech, které ti Bůh oznámil.

Bude ti seslána pomoc. Pomoc také ustane, pokud to bude přání mého Syna. I když je vidět jen málo lidí, následujících tuto misi, milióny v ni zcela věří. Neboť Boží Slovo, skrze Ducha Svatého, vždy přitáhne ty, kteří jsou jeho.

Porodní bolesti začaly a práce nebude trvat příliš dlouho. Brzy nastane zrod nového počátku a pak konečně přijde Den Pána. Děti, buďte v pokoji, neboť všechny tyto věci se musí stát dříve, než bude země očištěna od hříchu.

Vaše milovaná Matka
Matka Spásy

A NYNÍ SE NABÍZÍ ČTENÍ V PDF DOKUMENTU -

https://drive.google.com/open?id=1beyajW2irHpOd6xeyslkEBawAz47Yz5P

 

 DODATEK

 

Domníval jsem se, že tím, že jsem dal na internet svůj PDF dokumentum o Ježíši v Anglii, mohu si odfouknout a již se tím nebudu zabývat.

Hle, ani ne týden poté jsem objevil v google vedle své zprávy jinou, dřívější a to z roku 2009. Zajímavá je, že jsou tam teze o tom, že Ježíš asi ve svých dvanácti letech opustil židovský stát a putoval Evropou a při té příležitosti byl i v Anglii. Tím, že tam jsou i jiné teze, není tato tematika jen zajímavá, nýbrž je i nebezpečná. Lze předpokládat směs pravdy s hromádkou lží. No, a to je již typický satanovský přístup.

Totiž, když jsem se dočetl v poselsvích MDM o tom, že Ježíš byl i v Anglii, nyní si promítnu svou původní myšlenku, kterou ta zpráva vyvolala. V duchu jsem věřil, že to tak mohlo být, ale ptal jsem se, proč nám je to v poselstvích takto sdělováno.

Nyní již tvrdím, že jeden důvod obstojí. Ten, že svět začíná manipulovat již několik let s touto pravděpodobností a v jistých okamžicích jsou i důkazy těžko popiratelné o této skutečnosti. Je tedy potřeba věc uvést na správnou míru, to je, dát čistou pravdu ke zkřivené pravdě, neboli již lži.

Tedy věřím, že Ježíš byl v anglii a učil místní učence o pravdě. Sám jejich vědomosti přebírat nemusel, ale mohli i tam mít nějaké defekty a ty mohl Ježíš v těchto kruzích například hvězdářských upřesnit, korigovat a samozřejmě hlásat evangelium, naději, radostnou zprávu. Tak nějak a podobně mohl položit i tam základy křesťanství až po nejnižší vrstvy obyvatelstva, kde mohl dělat spousty zázraků a uzdravování.

 

Zde je staženo jedno místo, o kterém píši. (Je jich víc.)

 

tn.nova.cz/bin/mobile/index.php?article_id=175853

26.11.2009

Co dělal Ježíš Kristus prvních 33 let života? Podle nových teorií se potloukal po britských ostrovech a učil se tak od druidů.

Podle teorie historika Gordona Strachana se Ježíš dostal do Anglie po obvyklých obchodních stezkách. Historik o tom vypráví v novém dokumentu, který natočila BBC. Podle něj je možné, že si Ježíš prohluboval v Anglii vzdělání. Anglie totiž v době před dvěma tisíci lety patřila ke špičce vzdělaných zemí – především v matematice. Režisér dokumentu Ted Harrison tvrdí: „Pokud se někdo chtěl tehdy dozvědět něco o spiritualitě, nemohl Anglii vynechat. Byla tehdy centrem vzdělanosti.“

Vzdělávací instituce měli v době přelomu letopočtu pod palcem druidové. Zaměřovali se především na astronomii a geometrii. Podle Harrisona Ježíš opustil Palestinu v chlapeckém věku a v Anglii mohl žít až do třicítky. Z Ježíšova dětství se toho ví jen málo – jedna z mála historek vypráví, že ve věku 12 let ohromil kněze v chrámu znalostí Písma. Někdy v tom věku mohl odplout do Anglie.

O Ježíšovi se vypráví, že osobně nechal postavit chrám v Gladstonbury. Této teorii věřil i sv. Augustýn, který o tom psal papeži. Slavný teolog jen tak nějaké nepodložené spekulaci nepodlehl, proto se zdá jeho tvrzení poměrně věrohodné. Jiné důkazy o Ježíšově návštěvě Anglie zatím nejsou.