Jdi na obsah Jdi na menu
 


PROČ BŮH DOPOUŠTÍ UTRPENÍ

 

Proč Bůh dopouští utrpení  -  23.5.2012 Drahá dcero moje, mluv ke všem o lásce a o ochraně, kterou nabízím všem, kteří mě budou volat.

Moje svaté Slovo konečně bude vyslyšeno na zemi a mnoho duší jsou připraveni na to, aby udělali největší krok dopředu, co se tyče jejich víry, aby přijali božské milosrdenství mého Syna Ježíše Krista.

Málo víte o tom, že vstup do Nového Ráje, do nové epochy míru ve skutečnosti je jednoduchá věc. Hleďte nahoru a uznejte, že jste především moje děti. Uznejte, že vás všechny stvořil, ani jednoho z vás omylem, a že jste moje děti. Moje rodina. Moji milovaní.

Mé Srdce překypuje něžnou láskou vůči vám všem.

Mnozí si myslíte, že tím že jsem alfa i omega, začátek i konec, proto moje moc mě naplňuje pýchou. To se samozřejmě nikdy nemůže stát.

Jak může zastínit pýcha upřímnou lásku rodiče pociťovanou vůči svému dítěti? Já trpím za vás všechny. Pláču pro ty, kteří se ztratili pro mne. Veškerou svou moc využiji k tomu, abych přivedl zpět do mé rodiny, království mé ztracené děti.

Myslete na matku či otce, kterého odmítne jeho dítě. Bolest, kterou pociťuji, necítím vůči sobě, vůči jejich Otci, nýbrž vůči nim, vůči tomuto utrpení, kterou budou muset protrpět, až je nebudu moci zachránit. Utrpení přítomné ve světě je sjednoceno s utrpením mého Syna, Ježíše Krista.

Že proč to dělám? Proč připouštím utrpení? Kvůli hříchu.

Ti hříšníci, kteří přicházejí ke mne ne z vlastního rozhodnutí, je možno zachránit pouze utrpením jiných. Ti, kteří trpí v tomto životě, budou obdarováni mými dary v následujícím životě. Dobrovolně nabídnutá pomoc od mých dětí, je mocná zbraň vůči moci, kterou má satan.

Ti, kteří bojují na straně mého Syna pro záchranu duší, ti jsou schopni zachránit celé lidstvo.

Satan disponuje jen s tou mocí, kterou dostal – jedinou mocí, kterou mu nelze vzít do soudního dne. Drahé děti, mnozí z vás nechápou božské zákony, které dovolují tyto věci. Důvěřujte ve mne, protože já je odkryji.

Satan ukradne duše těch mých dětí, kteří ve mne nevěří, nebo v té dobrotě, kterou poskytuji mým dětem.

Satan se stane bezmocným, když hříšníci přinášejí oběti skrze svá utrpení, aby zachránili své bratry před peklem.

Satan se stává bezmocným, když se modlí moje děti za hříšníky, které je potřeba zachránit. Modlitba je ochranný krunýř pro mé děti, kteří chtějí zachránit celé lidstvo.

Děti moje, spojte se s mým Synem, a pomozte mi konečně sjednotit mou rodinu. Pomozte mi, abych vás všechny mohl vzít do epochy úžasného míru. Jen tehdy se může naplnit má vůle na zemi, jako je v nebi.

Jdete, děti moje a sjednocujte se v modlitbě.

Spolupracujte se mnou, vaším Otcem na záchraně mé rodiny.

Váš milovaný Otec, Bůh na Výsostech.

 

 

68-480.jpg