Jdi na obsah Jdi na menu
 


památka zesnulých a očistec

 

 

Památka zesnulých a očistec

 

Vedle sv. archanděla Michaela je ochráncem duší v očistci sv. Odilo (962-1049), který se v mládí zřekl velkých statků a stal se mnichem. Jako opat v klášteře Cluny byl velkým reformátorem a organizátorem tehdejšího mnišského života. Když mu vyčítali jeho shovívavost, říkával svou zásadu: „Chci být od Boha souzen raději kvůli příliš velké dobrotě, než kvůli příliš velké přísnosti.“

V době velkého hladu roku 1016 dal rozdat všechny klášterní zásoby a prodal také bohoslužební nádoby, aby měl na chleba. Říkával: „Když Kristus pro nás chudé vylil svoji krev, nesmíme chudým nic odepřít.“

Zvlášť miloval trpící církev (duše v očistci). Jemu vděčíme za zavedení svátku Všech věrných zemřelých (Dušiček).

 

Následuje poselství Panny Marie dané Donu Gobbimu druhého listopadu v roce 1992

Památka Všech věrných zemřelých

V hodinu vaší smrti

Přemilí synové, dnes se shromažďujete ve vzpomínce na své bratry, kteří vás předešli se znamením víry a nyní spí spánkem pokoje. Jak velký je počet mých přemilých synů a dětí zasvěcených mému Neposkvrněnému Srdci, kteří už odpočívají v Pánu!

Mnozí z nich se podílejí na plnosti radosti, v dokonalém vlastnění Boha, a spolu s andělskými sbory jsou světly, která se třpytí ve věčné blaženosti ráje! Mnozí jsou v očistci s jistotou, že jsou navždy spaseni, avšak ještě v očistném utrpení, protože jejich vlastnění Boha není ještě plné a dokonalé. Dnes vám chci říci, že tito vaši bratři jsou vám obzvláště blízcí a tvoří nejcennější část mého vítězného šiku.

Můj šik je jednotný a jediný, jako je jediná moje církev, sjednocená v radostné zkušenosti společenství svatých.

Svatí se za vás přimlouvají, osvěcují vaši cestu, pomáhají vám svou nejčistší láskou, chrání vás před podlými nástrahami, které vám chystá můj Protivník, a s chvěním očekávají okamžik setkání s vámi.

Duše v očistci se za vás modlí, obětují svá utrpení pro vaše dobro, a vaše modlitby jim pomáhají vysvobodit se z oněch lidských nedokonalostí, které brání vejít do věčné radosti ráje. Svatí, kteří zde na zemi žili své zasvěcení mému Neposkvrněnému Srdci a uvíjeli věnec lásky, aby ulehčili v bolestech vaší nebeské Matce, vytvářejí zde nahoře mou nejkrásnější korunu slávy. Jsou u mého trůnu a následují vaši nebeskou Matku, kamkoli jde.

Duše v očistci, které byly na zemi v mém šiku, jsou nyní ve zvláštním spojení se mnou, pociťují zvláštním způsobem mou přítomnost, která oslazuje hořkost jejich utrpení a zkracuje čas jejich očisty.

Já sama přicházím vzít do své náruče tyto duše a zavést je do světla ráje, které nemá sobě rovného. Tak jsem pořád u vás všech, moji přemilí a děti zasvěcené mému Srdci, po čas vaší bolestné pozemské pouti, zcela zvláštním způsobem jsem však u vás v hodině vaší smrti.

Kolikrát jste mi při svatém růženci opakovali tuto modlitbu: „Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné nyní i v hodinu smrti naší!“ To je vzývání, kterému naslouchám s velkou radostí a vždycky je vyslyším.

Jestliže jsem jako matka u každého z mých dětí v hodině smrti, jsem především u vás, kteří jste svým zasvěcením stále žili v bezpečném útočišti mého Neposkvrněného Srdce. V hodině vaší smrti jsem vám nablízku se září svého oslaveného těla, beru vaše duše do svého mateřského náručí a nesu je před svého Syna Ježíše k jeho osobnímu soudu.

Uvažte, jak radostné musí být setkání s Ježíšem pro ony duše, které k němu přicházejí, představené samou jeho Matkou! Protože já je přikrývám svou krásou, dávám jim vůni své svatosti, nevinnost své čistoty, bělostný oděv své lásky a tam, kde zůstala nějaká poskvrna, snažím se svou mateřskou rukou ji smazat a přidat tam onoho lesku, který by jí dovolil vstoupit do věčné blaženosti ráje. Blahoslavení, kteří umírají tak blízko vaší nebeské Matky! Ano, blahoslavení,protože umírají v Pánu, najdou odpočinek od svých námah a doprovodí je dobro, které vykonali. Moji přemilí a vy, děti zasvěcené mému Neposkvrněnému Srdci, zvu vás dnes, abyste se rozhodli pro velice důvěrný vztah ke mně ve svém životě, chcete-li zakusit velké radosti spatřit mne u sebe, abych vzala do své náruče vaše duše v hodinu vaší smrti.“

 

Doslov

Mohl bych sdělovat mnoho dalších poučných a zajímavých textů.

Pro nedostatek času v této chvíli jen tolik. Budu se snažit příště doplnit tím, co ještě chci říci. V očistci se děje mnoho věcí. Několik stavů z místa, kde se očišťují věrní zemřelí, nám bylo dovoleno poznat. I o tom příště.

 

 

480-1.jpg