Jdi na obsah Jdi na menu
 


POSELSTVÍ

 

POSELSTVÍ

Poselství ze 27. a 31 října 2012 Marii Julianě

(volný překlad vybraných částí)
 

PRŮBĚH UDÁLOSTI VELKÉHO VAROVÁNÍ
 

Drahé děti! Čas je blízko. Každým dnem se blížíte k události Velkého varování. Přesný čas neznáte, ale to, že je již velmi blízko, to víte. To je důležité proto, aby byli v neustálé připravenosti i ti, kteří neznají Svaté písmo, protože čas je krátký a v každé chvíli se budete muset ukázat před mou Svatostí. Totiž v době Velkého varování bude dávat účet o svém předchozím životě před Svatou Trojicí až se bude rozlévat Duch svatý.

Mýma očima, v mém světle budete vidět, jakoby osvětlené v záři reflektorů budete sledovat své hříchy, které jse drželi v tajnosti, protože jste se báli jak Božích, tak i světských zákonů. Hle, to všechno se bude odvíjet před vámi. Budete vědět, že já, Věčný soudce, od začátku znám vaše veškeré podlé, špinavé, hříšné, přetvářkami skrývané činy.

Z mé milosrdné lásky jsem čekal, že je budete litovat. Víckrát jsem vás oslovil i skrze své proroky, ale ani na to jste nereagovali. Pokračovali jste v páchání hříšných činů. Nyní, až skrze svého Svatého ducha odkryji všechny vaše hříchy, dám hodnoty na svá místa. Zlo i dobro pojmenuji správně. Dostanete dar jasného vidění, abyste dokázali rozlišovat dobro od zla a hřích od životní svatosti.

 

SATAN VE VAŠEM ŽIVOTĚ

Satan totiž zpřeházel hodnoty, až tak, že někteří lidé jsou jak malé děti, které ještě neznají kterou ruku mají pravou a kterou levou. Já vidím že žijete v této době a že mnozí z vás jsou utahaní z každodenních starostí a z problematiky získávání potravy.

Mnohé z vás poplete mediální svět a vás všechny pokouší satan. Ovšem kdybyste si dávali pozor na hlas vašeho svědomí, získali byste dar jasného vidění, rozpoznávání a věděli byste, kde je vaše místo v tomto světě, co máte dělat, abyste žili bohulibý život a získali věčný život. Satan dnes útočí mimořádně. Chce především docílit pád duší a zamést je na cestu smrti. Ovšem dostali jste svobodnou vůli a nemusíte mu vyhovět. Naopak! Stále vás prosím, abyste se s ním nevybavovali. Točte se mu zády a odporujte pokušením. Tak nebudete hřešit a nemůže vám škodit.

 

NEBUĎTE HAMIŽNÍ

Spokojte se s tím, co máte! Nežeňte se za materiálními a tělesnými požitky! Zejména respektujete majetek druhého! Neberte co patří druhému a nesmíš se bažit po jeho druhu v manželství. Kořenem všeho zlého je touha po penězích. Čtěte a žijte Písmo svaté! Začněte s Novým zákonem! Budete-li tak činit vaše duše bude se těšit míru a štěstí. Satan se stane vůči vám bezmocný. Nebude vám moci škodit. Je pouze jedno nebeské království, ovšem to nehledejte na zemi. Váš nebeský Otec ví, co potřebujete a také vám dá, jen ho musíte prosit s vírou. Má varování berte velice vážně, protože hodina se blíží! Každého budu soudit dle jeho skutků.

 

ŽIJTE V NEUSTÁLÉ PŘIPRAVENOSTI

Drahé děti! Připravujte se! Říkám vám: žijte ve stálé připravenosti, protože doba prosévání je velice blízko. Poučujte se z přírodních katastrof! Jestli se neobrátíte, i vy se ztratíte všichni. Moje trpělivost je u konce. Dále nesnesu ty, kteří páchají svatokrádeže, vrahy, přetvářky a smilství. Říkám vám: toto hříšné pokolení bude dávat účet o veškerém hříchu co napáchalo. Kdo se neobrátí všichni se ztratí navěky. Žádám svou církev, své kněze, a každého mého pokřtěného následovníka, aby upozorňovali hříšníky, ať se obrátí, protože je účtování, a je věčné zatracení.

 

NENÁVIST A ODPUŠTĚNÍ

Budou jak otroci, kteří se nikdy nedovedou osvobodit od svých nepřátel, které nenáviděli na zemi, protože jim neodpustili. Navždy budou ponořeni v pomstě, nenávisti, hněvu. Navěky se budou navzájem vraždit, mučit a budou trpět od čertů, kteří je budou věčně mučit. To je věčná smrt, věčná záhuba. Čtěte Evangelium a proměňte ho v činy! Ze srdce odpouštějte jedni druhým! Tak budete svobodní. Nebudete otroky nepřítele. Žijte se všemi v lásce a míru! V tom případě již zde na zemi budete vychutnávat blaho věčného života.

Děti moje! Hleďte na mne, na kříž! Kolik jsem za vás vytrpěl, abyste získali věčné blaho nebeského království! Proč jste svými vlastními nepříteli, proč škodíte sami sobě? Spolupracujte s mými milostmi! Nabízím vám slávu věčného života. Litujte všechny svoje hříchy, vyzpovídejte se! S čistým srdcem mě přijímejte při svatém přijímání. Tak naleznete štěstí, cíl, smysl vašeho života. Beze mne nic nezmůžete. Já jsem cesta, pravda a život. Jen se mnou a skrze mne můžete mít věčný život. Slyšte má slova a žijte mé učení! K tomu vám žehnám ve jménu Otce, Syna i Ducha svatého.

 

 

modlitnev.jpg

BŮH ŽÁDÁ TUTO MODLITBU V KNIZE PRAVDY

ČTĚTE JI, MODLETE SE JI ČASTO