Jdi na obsah Jdi na menu
 


VOLÁM K LIDSTVU Z NEBES

Nyní byl poslán poslední prorok, tak prosím, neodmítejte tento dar

850 – 19. července 2013

Má drahá, milovaná dcero,

když se trápíš a cítíš se nemilovaná kvůli této misi, musíš vědět, že Duch Svatý tě vždy udrží silnou. Nikdy nebudeš moci tvrdit nepravdy, protože to není dovoleno mým milovaným Otcem. Jsi prorokem posledního času, a i když vím, že tě to děsí, věz toto:

Já, skrze lásku mého Otce, uděluji světu velké milosrdenství. Nyní byl poslán poslední prorok, tak prosím, neodmítejte tento dar, neboť je touhou mého Otce uchopit všechny své děti a ochránit je před zlem ve světě. Je to dar, který vám přináší definitivní záchranu od strašného trestu.

Neodmítejte tento dar proroctví, poslední přímluvu z nebes pro vaši záchranu od zla.

Vy, kteří neuctíváte mého Otce a kteří zbožňujete falešné bohy, vaše země budou smeteny z povrchu země, neobrátíte-li se k jedinému pravému Bohu. Vy, kteří zbožňujete falešné bohy, kteří vám slibují skvělou budoucnost a kteří se dovolávají vaší marnivosti, budete ode Mne odehnáni a vtaženi do nekonečné prázdnoty – propasti, ze které se nikdy nevrátíte.

Poslouchejte teď, všichni z vás. Volám k lidstvu z nebes. Moje prorokyně učiní jen to, jak jí řeknu. Poslouchá Mě, Syna Božího, Syna člověka, jak bylo předpověděno. Sama nemá žádný hlas. Její slova jsou má slova. Podle Božího příkazu je její poslušnost zásadně důležitá. Její poslušnost znamená, že jí není dovoleno otevřít ústa k obraně Božího Slova.

Všechny předpověděné události se stanou rychle. Nedbejte na toto varování z nebe
a budete trpět víc, než je nutné. Očerňujte tato slova z nebe a budete ve vší vaší hanbě ukázáni celému světu, protože jste Mě pronásledovali.

Mé Slovo je Pravda. Mé Slovo je skutečné. Mé Slovo je dáváno, aby vás chránilo a zachránilo před šelmou, která ničí životy svým zamořením. Prosím, buďte silní a utečte před hroznými lžemi, které vám říká. Je-li vaše srdce těžké, pojďte ke Mně a Já mu ulehčím. Je-li vaše srdce smutné, zahalím vás a přinesu vám pokoj, aby vás smrt už nikdy nevyděsila.

Jste-li naplněni hněvem, který se stává nenávistí vůči těmto poselstvím, vězte pak, že na vás zaútočil král lží. Působí-li vám tato poselství bolest a trápení, ve vašem srdci budete vědět, že pocházejí ode Mne.

Váš Ježíš