Jdi na obsah Jdi na menu
 


ODKUD PŘICHÁZÍ NEBEZPEČÍ

 

ODKUD PŘICHÁZÍ NEBEZPEČÍ

 

Opět jsem dokončil jeden výplod a přemítám – po přečtení této sbírky, musí přeci napadnout podobné otázky i negramotně myslícího (jestli má v sobě člověk alespoň krapet pokory): kdo je člověk, že je o něho tak vehementní zájem ze všech stran, že je tolik ochraňován Bohem? Že je terčem kdejakých ďábelských útoků? Máme tak politováníhodnou omezenost v těle a přitom výhled být spolu s Bohem a žít jeho dokonalé věčné štěstí, nebo propadnout do věčné zatracenosti, bídy, která nemá na zemi obdobu? Tak vzácná a tak prokletá naše svobodná vůle! Jak s ní máme hospodařit, abychom získali největší výhru – věčný život ve věčném štěstí! Nebo někdo hledá víc? Co tedy? Čtěte a přemýšlejte.

 

Původně jsem chtěl zmapovat a ukázat pouze místa, kde se zmiňuje konkrétní slovo Satan. Myslel jsem si zpočátku, že lze tak dostatečně poukázat na nejrůznější nebezpečí pro lidstvo. Při tak velkém počtu MDM poselství, bez pomocí výňatků, nelze dostatečně argumentovat na tak ožehavé téma. Totiž, uběhanost dnešního člověka nedovoluje si klidně sednout a opakovaně si přečíst důležitá varovávní tím, že si přitom prolistuje celou Knihu pravdy (MDM poselství). Proto vytvářím jakoby pomocné knížky na různá témata, aby umožnily mít rychlý přehled v hledaném problému či aby se mohl čtenář vrátit ke konkrétnímu původnímu textu, kde nalezne širší informaci.

Málokdo byl veden, formován v průběhu svého života k tomu, aby kladl náležitý důraz na stav své duše.

Již od útlého svého věku ví každý, že může kdeco shodit, rozšlápnout, cpát si do pusy, a zná více způsobů, jak si vynucovat přijatelnější podmínky pro své tělo.

Bohužel, mnozí ani do svého pozdního stáří nechápou, že mají duši, která je stejně náročná na naši péči jako tělo. Je třeba se starat o své tělo, přestože dříve či později stejně shnije. To signalizuje, že nejsme jenom tělo. Ve skutečnosti naše existence nezačíná a nekončí tím, že získáme a ztrácíme své tělo. Naší pravou, nejdůležitější existencí je naše duše, čili naše duše jsme my. Je pravda, že v těle je duše, ale nelze říci, že tělo má duši, nýbrž duše má tělo. Znamená to, že duše po odumřelém tělu přetrvá dál, protože v těle byla jenom jakoby vězněna na jistý čas.

Je důležité vědět, že duši, stejně jako naše pomíjivé tělo je potřeba opatrovat. Duši lze podkrmovat, nechat ji zajít hladem, pošpinit ji, způsobovat jí bolesti, vydat ji do nebezpečí či prodat do otroctví. To znamená, nemít na ni právo tak, jako mít naše tělo v rukou krutého otrokáře, který nás krmí tím, čím chce, nebo až se mu zachce. Může zacházet s námi jak chce, být na nás libovolně krutý, dát našemu bytí svůj program, který snášíme ve velkých bolestech. Vše bez našeho nároku na změnu, na úlevu, na stížnosti.

Abychom na svou duši a její důležitost pro naši budoucnost nemysleli, pracuje na tom mnoho zlých duchů v čele se Satanem. Velké varování má nám ukázat, jak byli vůči nám úspěšní zlí duchové a jak jsme byli nezodpovědní my vůči sobě. Přitom je až k údivu, jak jasně lze rozpoznat hlas či nátlak pokušitele v nás i při průměrném stupni sebepoznávání. Je pochopitelné, že tato slova jsou cizí pro toho, kdo se nikdy nezabýval sebepoznáváním, kdo se nerad pozastavuje otázkami nad svým životem, kdo neví například co je to zpovědní zrcadlo. Otázek a nebezpečí na nás je spousta. Jsme vyzváni k neustálé bdělosti.

Poznámka: mimo to, že texty jsou tematicky řazeny, všude se objevuje číselný

kód s jedním písmenem uprostřed. Před písmenem je pořadové číslo MDM poselství a za ním je datum, kdy jsme ho obdrželi.

Tento výběr zahrnuje poselství mezi daty 8. listopadu 2010 a 30. ledna 2012.

SLÍBENÝ OBSAH JE V TOMTO PDF DOKUMENTU:

https://drive.google.com/open?id=1wE0Xf_e90iSI9BOkZH-QSJ5pQwWekyYc