Jdi na obsah Jdi na menu
 


PRVNÍ SOUD JE BLÍZKO

 


 

První soud je blízko a já zlé zavrhnu

881 15. srpna 2013

Má drahá, milovaná dcero,

volám ke všem mým stoupencům, kteří znají Pravdu, aby ukázali odvahu v těchto těžkých časech pro lidstvo.

Čas, kdy propuknou války v mnoha národech současně, je velmi blízko. Až uslyšíte o všech těchto válkách a budete svědky čiré ukrutnosti tyranů, vzájemně propojených, kteří tyto války vyvolají, budete vědět, že čas k mému Druhému příchodu je blízko.

Další z vás rozpoznají Pravdu, obsaženou v Knize Janově – ve Zjevení – jak se vám nyní odhaluje. Nebojte se, neboť všechny tyto věci se musí stát. Mnozí, kdo nepřijímají tato poselství, dělají vážnou chybu, neboť Kniha Pravdy prostě zahrnuje detaily a tajemství obsažené v Knize Zjevení. Já, Beránek Boží, jsem jediný, kdo má pravomoc – jenom Já mám svolení mého Otce – otevřít Pečetě tam obsažené.

Nevěříte-li v Knihu Pravdy, pak nevěříte ani v Knihu Zjevení. Varuji vás. Ti, kdo odmítají Knihu Zjevení, zříkají se mého milosrdenství. Ale během mého Velkého Varování jim skrze Boží zásah bude ukázána Pravda, jinak by Mě mnozí nikdy nepoznali, nebo neporozuměli velkému milosrdenství, které přináším světu. Nesmíte ke Knize Zjevení nikdy nic přidat, pokoušet se ji vykládat, nebo cokoliv z ní odebrat, aby to vyhovovalo vašim přáním, jinak budete kvůli tomu trpět. Uděláte-li to, pak manipulujete se Slovem Božím. Tato Kniha vám byla slíbena. Bůh poslal svého sedmého posla odhalit Pravdu. Přijměte to s důvěrou ve Mě, nebo půjdete sami, v nevědomosti o strašném podvodu, který postihne ty, kdo odmítají Slovo Boží.

Ve světě se nyní přihodí mnoho, mnoho změn, kterých si žádný člověk nebude moci nevšimnout. Náboženství se stanou nesmyslem, jak milióny přijmou pohanskou víru, o níž jim řeknou, že uctívá Boha. Řeknou vám, že pokora a láska k chudým bude důvodem, proč obnovená a osvícená církev bude ohlašovat nový začátek. Jako beránci na porážku budete vedeni do jezera ohně. Až si uvědomíte strašnou ohavnost, do níž jste byli vtaženi, může být už příliš pozdě. Vzdáte-li hold šelmě, zamoří vás a mnozí se časem stanou jejími otroky.

Velké změny ve světové politice a mediálním systému, povedou k velkému rozdělení. Ti, kdo jsou věrní Bohu ve všem, co bylo světu dáno Mnou, Ježíšem Kristem, budou žít. Ti, kteří Mě odmítnou, nebudou mít život, neboť se stanou neschopnými přijmout mé milosrdenství. Mé Srdce, přesto, že kvůli tomu bude roztrženo ve dví, se zatvrdí, a moje Spravedlnost převáží.

První soud je blízko a Já zavrhnu zlé, protože nové nebe a nová země přivítají jenom ty, kdo přijali mé milosrdenství. Mnozí řeknou: "Bůh je milosrdný. Neukázal by nikdy takovou krutost". Má odpověď je: Země, jak ji znáte, už více nebude. Místo ní se objeví nová, obnovená země – mnohem prostornější, větší než dříve, kde bude sídlit dvanáct národů, bok po boku, v láskyplné harmonii. Jenom ti, kdo zůstanou věrní Mně a ti, kdo Mě neznají, ale přijmou moji ruku, až jim dokážu Pravdu při Varování, vstoupí do bran. Pak je zavřu. Potom už nikdo další nevstoupí, neboť můj soud bude učiněn. Všechen smutek bude zapomenut a zlí budou vrženi do pekla, kde budou trpět navěky. Člověk nesmí nikdy podceňovat moji velkou Lásku, milosrdenství a soucit. Ale měl by se také bát mého trestu, neboť bude konečný, až zazní polnice ve Velký den Pána.

A pak bude po všem.

Váš Ježíš


Poznámka: Text výše je z MDM poselstv\.