Jdi na obsah Jdi na menu
 


VAROVÁNÍ

 

VAROVÁNÍ

 

10. listopad 2012

Prosím naléhavě všechny Boží děti, aby věnovaly pozornost tomuto varování.

Může to být drsné. Mnozí, kteří říkáte: "To nepochází od Boha, neboť je milosrdný", věnujte pozornost následujícímu:

Přišel čas oddělit plevy od zrna. Tento den je velmi blízko. Ať už člověk udělá jakoukoliv volbu, bude to jeho konečná volba.

Můj Otec bude ctít vaši svobodnou vůli až do posledního dne. Dne [posledního] soudu.

Váš Ježíš

 

9. listopad 2012

Satanova síla spočívá v jeho schopnosti oklamat lidstvo vírou, že je pouze symbolem používaným křesťany, aby vysvětlili rozdíl mezi dobrem a zlem.

Satan zná nebezpečí odhalení své přítomnosti. Kdyby to udělal, pak by více lidí připustilo, že Bůh existuje.

Nechce to udělat, a tak vytváří povědomí o své existenci [jenom] mezi těmi, kteří mu vzdávají poctu. Tito lidé, kteří přijímají existenci Satana, ho uctívají právě tak, jako ti, kteří se účastní mší v katolických církvích nebo se účastní pobožností v kostelích, aby uctívali Boha.

Tak mnoho duší bylo ukradeno. Bůh, můj Věčný Otec, zamýšlí je získat zpět prostřednictvím jeho Varování a tresty, které budou uvaleny na ty, kteří se shromažďují, aby uctívali šelmu.

Můj Otec odhalí Satanovy následovníky, kteří poskvrňují jeho církve.

Ti jsou terčem jeho trestů, a jestli ze své vlastní svobodné vůle se nezastaví v tom, co dělají, budou sraženi rukou Boha.

Vzestup těchto satanských skupin, které se samy představují světu prostřednictvím obchodních a nadnárodních organizací, narůstá.

Jsou všude; projektují, pořádají shromáždění, komplotují a vymýšlejí zlé plány ke zničení miliónů nevinných lidí.

Zavedou jistou formu genocidy vašich dětí prostřednictvím povinného očkování, ať už s vaším svolením, nebo bez něj.

Toto očkování bude jedem, který bude představen v rámci celosvětového zdravotnického programu.

Své plány nyní uvedly ve skutek a začaly je již zavádět. Některé z jejich plánů v evropských zemích byly zastaveny mým Otcem v důsledku modliteb smírčích duší.

 

 

480-kazdy.jpg

 

 

14. listopad 2012

Toto je mé varování těm kněžím, kteří se oddělí od katolické církve:

Když úplně přestanete věřit ve Mne, vaše mysl bude náchylná věřit ve lži. Když uvěříte falešným vládcům, upadnete do hrozného hříchu. Budete uctívat šelmu, která zneuctí moji církev naražením trnové koruny na hlavu mé církve, na hlavu mého pravého svatého vikáře, papeže Benedikta.

Budete strašlivě trpět, když budete sloužit šelmě, neboť připravíte Boha o jeho děti. Vraťte se ke svým skutečným kořenům.

21. listopad 2012

Mnohé z jejich plánů obsahují zákaz křesťanských zákonů.

Na jedné straně tolerují zákony, které dovolují ženám potraty dětí, kvůli životnímu stylu, jejž si vybraly. Používají argumenty svobodné volby, ale tato volba se vztahuje na potřeby matky a ne na potřebu dítěte.

Mnoho žen se bude trápit potom, co takto zničí život dítěte. Mnohé pocítí ztrátu, protože ve svých srdcích budou vědět, že život, který zničily, byl stvořen Bohem.

Každý důvod pro zavedení zákonů o potratech bude formulován silným a přesvědčujícím způsobem. Každá lest bude použita ke shromáždění podpory, vedoucí k zavedení potratů pro všechny.

Kvůli tomuto hříchu rozvrátím jejich země.

Hřích potratů působí mému Otci velkou bolest a nedovolí, aby tento stav pokračoval.

Národy, které se neustále pokoušejí umožnit potraty stále více ženám a prohlašují je za dobrou věc, budou odstraněny a podstoupí trest, ze kterého se už nevzpamatují.

Budou vinny hříchem vraždy a budou jednou z prvních skupin, které budou trpět během Varování.

Bůh vám nedovolí dotýkat se životů, které stvořil.

Jeho trest vám bude vyměřen v podobě zemětřesení a mnohé národy budou stíhány trest za trestem až do dne Pána.

28. listopad 2012

Bez ohledu na to jak je váš pozemský majetek pro vás důležitý - nemá žádnou hodnotu. Přesto mnoho lidí stráví většinu svého života honbou za snem o slávě, majetku a hromadění hmotných věcí, které jim mohou být kdykoliv odňaty.

Proto takové duše, se kterými mám hluboký soucit, trpí ztrátou majetku. Dopustím, aby byly zbaveny všeho, abych je tak mohl očistit.

Mnozí lidé na světě ztratili mnoho kvůli korupci a chamtivosti organizací. I přesto, že potřebují mít co jíst a kde bydlet, dovoluji toto utrpení.

Neboť teprve potom se takové duše obrátí ke Mně o pomoc. Je to způsob očisty, takže člověk potom může přede mne předstoupit v pokoře, vlastnosti nezbytné pro vstup do Mého království.

Nebojte se, když se ocitnete v takové situaci. Bude to jenom na chvíli a je to výsledek vašeho vlastního jednání. Časem bude všechno dobré. Bude to doba k úvaze o vaší budoucnosti a o místě, které mám pro vás připraveno v mém Novém ráji.

Právo jít se Mnou si musíte zasloužit. Váš pobyt na zemi je dočasný. Mnoho duší, které vidí svět jako místo materiálních zázraků, musí pochopit, že jsou jen letmým odleskem hojných a nádherných darů, které čekají na všechny ty z vás, kteří budou žít v nové nádherné éře.

30. listopad 2012

Otroci Satana budou vždy útočit na vaši svobodnou vůli. Provádí to tak, že pokoušejí národy, aby vzaly svobodu těm, nad nimiž vládnou. Dělají to z mnoha důvodů.

Prvním z důvodů je udělat z vás otroky pro svůj vlastní sobecký prospěch. Tím druhým je kontrola růstu jejich populace. Třetím důvodem je odstranit všechny stopy Boha.

Od mé smrti na kříži byl tento plán uskutečněn v mnoha zemích. Přesto se západnímu světu podařilo, aby zůstal od diktatur svobodný tak, jak to bylo jen možné. To vše se nyní změní.

Každý národ bude ovládnut jiným. Budou bojovat mezi sebou o moc. Mnoho národů začne zavádět zákony, které směřují ke komunizmu.

Pak přijde doba, kdy rudý drak a medvěd všechny ovládnou, ale mnoho lidí si to neuvědomí, protože velká část této diktatury bude veřejnosti skryta.

Vězte toto: až pokusy k odstranění Božího jména zapustí kořeny a vy se stanete otroky lží, pak udeří ruka mého Otce.

Jedna třetina světa bude srovnána se zemí a Boží zásahy budou trvat až do posledního dne.

 

 

480-nyni.jpg

 

 

 

480-varovani.jpg