Jdi na obsah Jdi na menu
 


SVĚTOVÉ DUCHOVENSTVO A NOVÁ PŘÍSAHA


 

Budou vyzváni, aby novou prísahou slíbili svou poslusnost a zustali verní církvi

884 18. srpna 2013

Má drahá, milovaná dcero,

plán falešného proroka oklamat světové duchovenstvo již začal.

Pod rouškou obnovy a regenerace katolické církve, budou všichni duchovní v církvi posláni na duchovní cvičení, aby byli povzbuzeni přijmout nový apoštolát. Ten se velmi rozšíří a mnohým řeknou, že jeho cílem je sjednotit všechny ve světě ve jménu spravedlnosti. Bude jim řečeno, že tato mise zahrne světovou chudinu a bude se snažit dosáhnout jednoty. Budou vyzváni, aby novou přísahou slíbili svou poslušnost a zůstali církvi věrní. Nebudou žádáni, aby vložili svou důvěru ve Mě nebo v mé svaté Slovo. Místo toho budou přísahat věrnost novým samozvaným vůdcům, kteří ovládli Petrův Stolec.

Nenechejte se mýlit, že ti, jimž byl udělen dar svěcení na kněze, budou přizváni se účastnit na falešnosti, kde Já, Ježíš Kristus, nebudu na předním místě, i když to tak bude vypadat. Hnací silou budou peníze a bude ustanovena nová finanční organizace ke kontrole hledání peněžních prostředků, aby zajistila, že z nich bude mít prospěch světová chudina.

Pozměníte-li jakkoliv vaše svaté svěcení a pak se zaručíte svým životem někomu, kdo zpřetrhal všechny svazky se Mnou, nebudete schopní Mi více sloužit. V očích Boha bude všechno jednoduché. V plánu bude přesvědčit Mé posvěcené služebníky, aby se ochotně účastnili na ohavnosti, která spojí společnost a laický svět s církví, která byla ustanovena Mnou, Ježíšem Kristem.

To je způsob, jakým budu urážen. Nevěřící budou tleskat každému úsilí přijmout snahu o zesvětštění a to bude považováno za dobrou věc pro novou, takzvanou moderní dnešní společnost.

Křesťanům se bude zdát divné, až uvidí členy laického světa tak nadšeně přijímat katolickou církev. Ale mnozí odbudou své pochybnosti a pustí z hlavy své obavy, až uvěří největšímu klamu. V jádru tohoto plánu - udělat zásadní převrat v církvi - leží nenávist ke Mně a všemu, co jsem své církvi dal. Musíte zpochybnit všechno, co přijde v nadcházejících dnech. Vyžadujte odpovědi, až změní má učení a pokřiví je, aby vyhovovala pohanům. Žádnému stoupenci ustanoveného Mnou, by nikdy nebyla dána pravomoc to udělat, neboť se to rovná rouhání.

Běda těm, kteří dovolí, aby s mým svatým Slovem bylo manipulováno, a dovolí, aby byl vytvořen prostor k projevu úcty těm, kteří Mě popírají.

Váš Ježíš


 Výše uvedený text je MDM poselstv\.