Jdi na obsah Jdi na menu
 


VELKÉ VAROVÁNÍ AKTUÁLNÍ SDĚLENÍ

VELKÉ VAROVÁNÍ – OHLASY - AKTUÁLÍ SDĚLENÍ – KNIHU PRAVDY ČTE DVĚSTĚ ZEMÍ A ČTYŘICET JAZYKŮ

689 – 25. leden 2013

Budou vzlykat úlevou, až si uvědomí, že mají budoucnost, kde smrt neexistuje

Má drahá, milovaná dcero,

v tomto čase moje moc tryská skrze moc Ducha Svatého do srdcí lidí. Dokonce i chladné a odměřené duše budou obráceny skrze dary, kterými zahrnu lidstvo kvůli tvé velkorysé odpovědi na mé volání z nebe.

Všechny národy přijmou moc Ducha Svatého; nic nebude zanedbáno; každý kněz bude vědět o mých poselstvích; ani jediný můj milovaný stoupenec nezůstane nedotčen novinou, kterou přináším. Dokonce i ti, kteří Mě odmítají, přijdou zpět, podruhé si poslechnout mé Slovo, protože můj Duch se dotkne jejich srdcí.

Radujte se, neboť jsou to jenom dva roky, co začala tato mise a mé Slovo je čteno ve více než dvou stech zemích a téměř ve čtyřiceti jazycích. Budu pokračovat v šíření mých poselství, v každém jazyce, mezi bohatými i chudými, mezi ateisty i mými posvěcenými služebníky.

Nedělám rozdíl mezi osobou, která v Boha nevěří a těmi, kteří zasvětili život Mě, svému Ježíši. Každá duše je pro Mě stejně důležitá, jako ty, které Mě zraňují, které Mě zrazují, které Mě nechávají plakat, které na Mě útočí, přibíjejí Mě na kříž a nenávidí Mě – miluji je všechny. Proto jsem trpělivý. Vím, že když Pravdě porozumí, přijdou ke Mně. Pak budou vzlykat úlevou, až si uvědomí, že mají budoucnost, kde smrt neexistuje.

To je mé zaslíbení, to je vše, na co se musíte soustředit, když jste ustaraní, týraní, uráženi a zesměšňováni. Tento Nový ráj je pro všechny z vás. Když bojujete za záchranu duší, noste toto zaslíbení ve svých srdcích.

Váš milovaný Ježíš


 

690 – 26. leden 2013

Proto jenom zázrak může zachránit lidský rod

Má nejdražší dcero,

můj drahý Syn, který pro mé děti zemřel tak krutou smrtí, se připravuje na své velké milosrdenství.

Až dosud jsem Mu udělil nutný čas, aby přivedl tak mnoho duší, jak je to jen možné, pod své Boží milosrdenství bez toho, že by se vzdal jediné zbloudilé duše. Čas pro můj dar lidstvu je už velmi blízko.

Čas, kdy můj Syn, Mesiáš, přišel žít na zem, byl lidstvem promrhán. Odmítli Ho. Podruhé, kdy Mu dávám svolení přijít znovu, to nebude jiné. Bude odmítnut.

Proto jenom zázrak může zachránit lidský rod. Ale tento zázrak se může stát jen tehdy, když Já, Bůh Stvořitel všeho, co je, mohu zajistit, že svobodná vůle člověka zůstane nedotčená. Do tohoto daru svobodné vůle nemůže být zasahováno. Když Mi ji někdo přinese jako dar, bude to ten nejvzácnější a nejdokonalejší ze všech darů.

Můj Syn může povzbudit duše k odpovědi na jeho volání tím, že jim ukáže důkaz jejich hříchů. Když pak ukážou výčitky svědomí, jeho milosrdenství zahrne miliardy duší, které by jinak nemohly být zachráněny.

Úpěnlivě vás prosím, drahé děti, abyste se dobře připravily.

Váš milující Otec
Bůh Nejvyšší