Jdi na obsah Jdi na menu
 


BLUD A KLAM

 

BLUD A KLAM – Máte ponětí, co postihlo lidstvo?

 

Co mi osobně bolí, je to, že když čtu křesťanský tisk, lhostejno v jakém jazyku, vidím, jak všude je pečlivě vybíráno to málo, co říká papež František správně podle evangelia. Nelze si nevšimnout, že i ten pečlivý tematický výběr je sestaven tak, aby se to dalo využít pro další strategii reforem církve.

Dostáváme zprávy, že v církvi, ve Vatikánu se množí problémy a není ochota je řešit. Mluví se o všem možném, jen aby se pozornost odvedla od zásadních nedostatků.

Víme, že v dějinách vždy byly síly, které uměly i Písmo svaté zneužít "šikovným" výběrem citátů a zavádějícími komentáři. Říká se tomu také "překroucená verze Svatého učení".

Zůstaňme u toho, že roztrubují všichni jen to kladné o papeži Františkovi a tím utvrzují mnohé, že tento papež hlásá pouze čistý evangelium od Ježíše. Vědí tedy, že to ostatní je pochybné, rozporuplné, nejasné, tzv. reformované a aktualizované pro jiné účely, než pro hlásání čistého evangelia a nechtějí sami sebe ponižovat v očích čtenářů. Potažmo mají, dle mého mínění, strach i o svou existenci. Za takovou cenu bych osobně nevydával tisk.

Totiž tato strategie zamlčování ve sdělovacích prostředcích, v tisku a posléze i při osobních kontaktech mezi lidmi se vymstí, protože křesťanský svět tak bude oklamán satanem. Čtenáři totiž často mají i jiné zdoje, jak se dostat k ostatním projevům papeže Františka a hiererchie kolem něho, a jsou nuceni postupně si zvykat na to, že to je třeba zamlčet, není dobré to komentovat. Chovají se, jako kdyby šlo o človíčka všedních dnů, který něco výjimečně momentálně nezvládl ve svém malém kolektivu a lze, či sluší se jeho neřest přejít mlčením. Neuvědomují si, že tak tuto generaci vedou ke ztrátě smyslu pro pravdu a mnozí se tím stanou obětí hlubších lží v blízkém budoucnu. Tuto taktiku inpiruje satan, protože tak snáze dosáhne toho, že může razit cestu až k úplnému popírání úlohy Boha v našem životě.

Kdo se ozve, že něco z toho, co se děje ve vatikánu, odmítá, nebo nechápe, je stále více považován za kacíře, za netaktního, neposlušného, za zpátečníka, za nepřítele církve, za nepřítele Boha.

Je to trapné. Je to rána pro církev, a myslím smutně na ty, kteří razí jiné cesty, než je čistá, ničím nenakazená Bible, jako Slovo Boží, Pravda Boží, ke kterému nemáme nic přidat ani nic z toho ubrat. Je dokonalé tak jak je.

 

V tomto výběru z MDM (Marie Divine Mercy) poselství (zahrnující období červenec, srpen, září roku 2013) se snažím zpřehlednit co nám sděluje nebe o podvodech satanských a o nejrůznějších nebezpečích.

 

881 – 15. srp 2013

Nesmíte ke Knize Zjevení nikdy nic přidat, pokoušet se ji vykládat, nebo cokoliv z ní odebrat, aby to vyhovovalo vašim přáním, jinak budete kvůli tomu trpět. Uděláte-li to, pak manipulujete se Slovem Božím.

 

1. září 2013

Satan podvede mnohé v Mé církvi a jenom ti, kteří zůstanou bdělí, a budou si dávat pozor na chyby v doktríně, budou schopni odolat svodům. Svádění je ten nejsilnější nástroj používaný podvodníkem. Oklame mnohé tím, že bude vypadat, že hlásá Pravdu.

3. září 2013

Váš život není než prchavý okamžik v celé délce vašeho bytí. Jste v exilu. Pravda leží v budoucnosti, když konečně přijdete domů k Bohu ve svém přirozeném stavu.

6. říjen 2013

Má drahá, milovaná dcero, hlas falešného proroka huláká o všem, co je v mé církvi svaté. Nicméně málo bude řečeno o důležitosti dodržování Božích učení, svátostech a prohlašování Pravdy. Místo toho uvidíte odvádění pozornosti, jako je péče o chudé a hladové a to bude považováno za váš první úkol, jako služebníků Božích.

 

Hlavní myšlenková náplň, sdělení je v PDF dokumentu, který zde čeká na otevření.

 

Takže kliknout na "blud a klam".

https://drive.google.com/open?id=1ZbpHJri-5eHMSxNGDkGZng32zfZl1sBi