Jdi na obsah Jdi na menu
 


PROČ JE NAPADÁVÁNO KŘESŤANSTVÍ

 

PROČ JE NAPADÁVÁNO KŘESŤANSTVÍ

 

Já jsem tvůj milovaný mystický ženich, Syn člověka, který se narodil z Panny Marie. Má milovaná dcero, veškeré otřesné hrůzy, kterým jsem – při posměších zlého – byl v Getsemanské zahradě svědkem, právě nyní se rozvíjejí po celém světě před mýma očima.

Lidé všude ztratili víru. Až do této doby v nevídané míře se projevujícím odpadu víry se zmítají lidé na moři pomatenosti.

Vzájemná láska je mrtvá.

Úcta k potřebám druhých se již nebere jako obdivuhodný charakterový rys. Mysl mnohých ve světě je řízena chlípností, chamtivostí, závistí. Maje v srdci chlad, oni již necení život jako takový, a ztrácí zájem o případy vražd. Berou to jako samozřejmost.

Na křesťanství se útočí z jednoho hlavního důvodu. Ten důvod je snaha bezproblémového zavedení, povolení zákonů ve vašich státech – zákonů, které jsou ohleduplní vůči hříchům.

V širokých kruzích se rozšířily falešná náboženství, a posedlost pro falešné modly.

Má církev je v rozpadu a mí zasvěcení sluhové většinou nezdůrazňují nebezpečí hříchu, a ani pravdu o věčném životě.

Nenávist, války, hamižnost, chlípnost, závist a sebeláska, to vše se pojí k jednomu falešnému stavu, k takovému stavu, který se nepodobá pravdám mého učení.

Tam, v Getsemanské zahradě jsem věděl, že dnešní generace nebude brát mou smrt na kříži tak, čím ta ve skutečnosti se stala. To byla ta bolest, která mým Srdcem pronikala jako dýka.

Neuznává se oběť, kterou jsem přinesl na záchranu lidstva, čili že vykoupil jsem je v očích mého Otce. Jak moc zapomněli. Jak moc opomíjejí jim to vysvětlovat. To vše souvisí s hříchem tolerance, kterou představují světu jako dobro.

Války a nenávist se šíří jako virus dle plánů zlého. Bolesti mých následovníků se budou spojovat s mou bolestí, aby byla svědkem těch ohavností, které budou chrlit ti vedoucí vlád, kteří následují lži – které vsázel do jejich duší satan.

Satan a jeho démoni jsou velice silní. Nikdy, ani na minutu nevěřte, že je lehké povolovat na tlaku, který drží v té osobě která dovolila, aby se vsákli do jeho duše. Jen tak lehce se nebudou vzdávat a budou bránit duším, kteří se budou chtít obracet ke mne, k jejich Ježíšovi pro pomoc, tím že budou znemožněny.

Modlitba pro takové duše bude utrpením. Nenachází potřebná slova. Budou mít antipatii k myšlenkám, které mají nějaké spojení se mnou. Ať se snaží sebelépe, bude to pro ně namáhavý úkol.

Ti, kteří o sobě míní, že jsou dobří lidé, neurážejí ostatní, ovšem mě, Ježíše nepřijímají do svého života, vy musíte znát toto. Vy nejste Kristovi následovníci. Pokud nepřijdete ke mně, nemůžete vejít do království mého Otce.

Vstup do království mého Otce vyžaduje přípravu. Satan dokáže s takovou rychlostí odloudit a zmást duše, že tím mnohé překvapí.

Tento nynější neklid ve světě a velký nedostatek vědomostí o mém Otci, o Stvořiteli veškerého světa může ústit do jedné věci.

Ke katastrofě. Tresty se budou valit na svět, aby bylo lidstvo zachráněno, aby bylo lidstvo očištěno.

Pokud lidé nebudou ochotni poslouchat, neuslyší pravdu. Pravda nezachrání pouze jejich pozemský život, ale dá jim věčný život. Jestli nebudou přijímat pravdu, povede to ke smrti těla i duše.

Nadešla doba pro lidstvo, aby zvolilo. Já je nemohu nutit, aby následovali mě. Protože vzdor všem darům, milostem a zázrakům, které dostanou, oni přesto se otočí zády.

Protože vzdor mému velkému milosrdenství, někteří budou volit smrt místo života.

Váš Ježíš.

 

 

Zde, tímto na konci tohoto poselství oznamuji, že jsem obohatil širokým rozsahem prorockých textů v jejich úplném znění, mou další stránku – www.albdom.estranky.cz.

Tam, v nabídce „KNIHA PRAVDY A VELKÉ VAROVÁNÍ“ je deset PDF dokumentů, ve kterých je přesné znění poselství, proroctví od úplného začátku skrze M.Divine Mercy.

 

62-480.jpg