Jdi na obsah Jdi na menu
 


ZROD MODERNÍHO PAPEŽE

 

Zrod moderního papeze?”

 

Jsem laik, nic víc, jestli se díváme směrem k církevní teologii, dogmatice, katechizmu. Zrodilo se ve mne revoluční poznání. Mám pocit, že teprve nyní se mi něco ujasnilo. I když – musím si připustit, že k tomuto poznání jsem se mohl dopracovat, například když mi tak dodatečně tane na mysli několik míst z bible, kde jsme vedeni k tomu, abychom respektovali Boží působení v našem životě. Přesto, ptám se sebe, zda je pravda, co píšu. Skládám vedle sebe poselství z Knihy pravdy.

 

13. března 2013 -

Je jasně řečeno, že moc, kterou obdržel Benedikt XVI. volbou jiného papeže nebyla převedena, přenesena na někoho jiného, tedy na nikoho. Někdo jiný mohl leda obsadit trůn.

"Můj milovaný papež Benedikt XVI. byl pronásledován a uprchnul, jak bylo předpověděno. Neuvedl jsem v úřad tuto osobu, která prohlašuje, že přichází v mém jménu.

On, papež Benedikt, povede mé následovníky k Pravdě. Já jsem ho neopustil a budu ho držet blízko mého Srdce a dám mu útěchu, kterou potřebuje v tomto hrozném čase.

Jeho trůn byl ukraden. Ale ne jeho moc.”

15. března 2015 -

Musíte se modlit za ty, kteří řídí katolickou církev. Zahrňte, prosím, [do modliteb] i muže, sedícího na Petrově Stolci, protože vaše modlitby velmi potřebuje.”

Jiní překladatelé používají místo „muže” slovo „dotyčného”. O to nás prosí Matka Milosrdenství. Myslím si, že kdyby měla k tomu důvod, mohla použít i hezčí slovo pro toho, kdo sedí na trůně po Benediktu.

15. března 2015 -

Nezáleží na tom, jak jsou tyto časy v římskokatolické církvi těžké, zlo nemůže zvítězit, a také nezvítězí nad mocí Boha.”

19. března 2019 -

Nemylte se – v rozpětí jednoho života může být pouze jeden papež.”

KDO NEVĚDĚL TOHLETO?

Sdělovací prostředky daly možnost se vyjádřit církevním hodnostářům před volbou papeže. Ať mi svět odpustí, ale nic jiného jsem neslyšel od nich než to, že „pomocí Ducha svatého kardinálové při volbě papeže ….”

Vždyť ale i v bibli je psáno, že Duch svatý si dělá to, co sám chce. Mým jazykem řečeno: „nenechá se tahat za uši” kvůli tomu, že ve Svatém stolci se dějí neobvyklé věci.

Pak se ale naskýtá otázka, pod jakou záminkou brali kardinálové k sobě odvahu, že si dali své hlavy na volbu papeže? O takovém cosi církevní hierarchie nevěděla, že nemohou volit jiného, pokud mezi nimi ještě chodí dřívější papež?

Co oslavuje svět, když vidí v oknech Vatikánu novou osobu, když pouze dřívější papež se může těšit pomoci Boží v papežství.

Otázek by se naskytlo víc ale všechny vedou k tomu, že když bez Boha tak buď nikam, nebo spíše do nesnází.

Tak tedy pokud žije Benedikt, nikdo za něho nemůže být papežem, a i kdyby použil násilí, dostal by se leda ke křeslu jen na sezení jako trůnu, ale záležitosti církve by neuměl, nestačil bohulibě řídit. Potom k čemu je to dobré?

Mohu se odvolávat snad i na lidskou logiku, že Duch svatý nemůže řídit Církev ve dvou osobách, protože jak existuje Svatá trojice, tak by musela fungovat i v podobě jakési svaté dvojice, tedy v dokonalé božské jednotě. Co by to mělo za smysl?

Papež Benedikt signalizoval včas, že potřebuje pomoc. Mohlo být tisíce způsobů, jak mu bohulibě vyhovět. Podle všeho, volbu nového papeže je možné definovat pouze jako nefungující pokus, ne že pomoc.

Papež Benedikt uprchnul, jak bylo předpověděno...”

Někteří biskupové byli pobouřeni tím, že Benedikt XVI. si pak nezvolil jméno Ratzinger a nechává se oslovovat jako emeritní (vysloužilý, zasloužilý) papež. Tedy stále papež.

Četl jsem ve zprávách, že zvolenému nástupci se více zamlouvá titul „biskup Říma”. Ve stejných zprávách stálo, že davy byly pobouřeni a řvaly – „a co mi odjinud?”.

Bůh říká ve svých poselstvích, že svého Benedikta neopouští. Benedikt říká svým ovečkám také, že je neopouští, že je s nimi jiným způsobem.

Benedikt ví, podle církevních regulí asi, že co si zvolil, je nejsprávnější volba ze své strany. Tedy že koná bohulibě.

Co ti v konkláve, jejich znalosti a názory – těžko říci proč zkoušeli zvolit k papeži papeže.

Benedikt svým postojem jasně vyjádřil, že uhnout z cesty někomu neznamená všechno opustit.

Pro mne, jako úplného laika, nejzřetelněji, nejsrozumitelněji mluví a koná Benedikt. U ostatních je logičnost v událostech i v řečech rozmazaná, zamlžená, nejasná, nejednotná. Vytváří se tak stále větší podhoubí pro budoucí možný zmatek a nešváry.

Bůh v poselstvích říká, že Kristovu církev povede dále Benedikt, protože si ho vyvolil sám Bůh.

Jenom svět, lidé ze světa si myslí, že volit papeže je jako volit ředitele nějaké fabriky; jednoho odstavit bokem, vyštvat, aby druhý dle jejich přání zajistil jimi vytoužené rozkvétání. Žijeme opravdu zvláštní časy.

Buďme bdělí. Bůh již dávno všechno vymyslel. Není odkázaný na lidské zlepšováky.

Napadlo mi rčení starých: „dobré jméno se buduje velice dlouho, ovšem lze ho ztratit v mžiku”. To, dle mého, platí i na jistá místa v církvi.

Aby toto rozjímání nebylo kruté, na pomoc se přitulí poselství z 16. března 2013: „čas Apokalypsy je blízko”. Nakonec opravdu, ani takový čas se neopakoval denně v průběhu dějin. Právě kvůli tomu bychom měli být bdělejší.

Jak se tak dívám, nejvyrovnaněji vypadají ovečky říkající: „my máme papeže Benedikta a Ježíše Krista.“

Takže zrod moderního papeže a zrod papeže nemusí být to jisté. Něco na tom bude. Žejo.

Nemylte se – v rozpětí jednoho života může být pouze jeden papež.”

Nemylte se – zaráz může být pouze jeden živý pravý papež.”