Jdi na obsah Jdi na menu
 


PROTIPAPEŽ

 

PROTIPAPEŽ

23. března 2013

Poselství dané skrze Marii Julianu od Ježíše Krista

Vzdoropapež se mi posmívá ve Svatém týdnu. Totiž já jsem umýval nohy svých apoštolů. On ovšem si ze mne tropí posměch, protože umývá nohy odsouzených. Apoštol a odsouzený není totéž. Svým apoštolům jsem dával příklad na pokoru a službu, aby tak hlásali evangelium. Toto učení se nevztahuje na odsouzené. On chce obstát v očích lidí, ne u Boha.

 

MDM poselství

Poslední tajemství z Fatimy bylo tak strasné, ze nebylo odhaleno

855 – 22. července 2013

Mé dítě,

klam, kterému bude čelit svět, bude tak těžké rozpoznat, že jenom ti, kteří se odevzdají Bohu a vloží veškerou svou důvěru v mého Syna, budou schopni snést zkoušky, které přicházejí.

Světu jsem dala proroctví v roce 1917, ale poslední tajemství z Fatimy nebylo odhaleno, tak bylo hrozné pro ty v katolické církvi.

Poslední fatimské tajemství ještě zůstává Božím dětem neznámé, ačkoliv část z něj jsem vám odhalila 26. ledna 2012. (*) Velmi málo lidí v katolické církvi je o tom informováno. Nyní musí být odhalena další část posledního fatimského tajemství, abych mohla varovat lidstvo před následky toho, že můj zásah na pomoc k záchraně duší zůstal nepovšimnut.

Nepřátelé Boha zamořili církev zevnitř. Oni – je jich dvacet, kteří ji kontrolují zevnitř – vytvořili ten největší klam. Zvolili muže nikoliv z Boha, zatímco Svatý otec, jemuž byla udělena Petrova koruna, byl opatrně odstraněn.

Podrobnosti, které jsem odhalila, jsou ta, že na konci časů budou dva muži nosící Petrovu korunu. Jeden bude trpět kvůli lžím, které byly vymyšleny, aby ho znevážily, a které ho udělají v podstatě zajatcem. Ten druhý zvolený přivodí zničení nejen katolické církve, ale všech církví, které uctívají mého Otce a přijímají učení mého Syna, Ježíše Krista, Spasitele světa.

Může existovat pouze jedna hlava církve na zemi, zmocněná mým Synem, která musí zůstat papežem až do své smrti. Kdokoliv jiný, kdo prohlašuje, že sedí na Petrově stolci, je podvodník. Tento klam má jediný účel – odevzdat duše Luciferovi, a je málo času pro takové duše, které nebudou o nic moudřejší k tomu, aby se zachránily.

Děti, nyní musíte dbát jediného varování. Neodchylujte se od učení mého Syna. Zpochybňujte každou novou doktrínu, která vám může být předložena, a která předstírá, že přichází z církve mého Syna na zemi. Pravda je jednoduchá. Nikdy se nezmění. Odkaz mého Syna je velmi srozumitelný. Nedovolte nikomu, aby zastřel vaši soudnost.

Fatimská proroctví budou brzy dávat smysl. Vše se nyní uskutečňuje před nevěřícím světem, žel, jen nemnozí porozumí, dokud nebude příliš pozdě. Modlete se, modlete se, modlete se můj nejsvětější růženec tak často, jak je to jen možné, každičký den, aby se zmírnil vliv zla, které vás obklopuje.

Vaše milovaná Matka

Matka Spásy

(*) Viz poselství č. 324 – poznámka překladatele.