Jdi na obsah Jdi na menu
 


PESTRÁ STRÁNKA PESTRÉ ZPRÁVY

 

Rozruch bude zřejmý v kazdém koutu země a jenom slepý nebude vidět změny

 19. listopad 2012

Má drahá, milovaná dcero,

je jenom jedna cesta k věčnému životu, a to skrze Mne, Ježíše Krista. Avšak existuje mnoho cest, které vedou ke Mně.

Mnozí, kteří se řídí mou Pravdou, ji naleznou snadněji než ti, kteří Pravdu znají, ale Boha neuctívají.

Moji následovníci, musíte pochopit, že ti mezi vámi, kteří Pravdu znají, ale přihlížejí nečinně a dovolí, aby Slovo Boží bylo pokládáno za lež, mají odpovědnost ke Mně, svému Ježíši.

Nikdy nepřijímejte zákony, které uctívají Satana. Ve svých srdcích poznáte, které zákony mám na mysli, až je budete mít před sebou. Neboť tehdy vás znechutí stejně, jako jsou odporné Mně.

Nechť je známo, že bitva proti Slovu Božímu začala. Vše se stane zřejmým způsobem, jakým k tomu dojde.

Mnoho změn v mých církvích na zemi, mnoho zkoušek mezi mými posvěcenými služebníky, roztržky mezi národy, konflikt v Izraeli, vše bude intenzivně narůstat a všechno najednou.

Rozruch bude zřejmý v každém koutu země a jenom slepý nebude vidět změny všude kolem vás. Dotkne se to nějakým způsobem každého, ale vězte toto:

Slíbil jsem vám, že budu s vámi, provázet vás v každém okamžiku, mírnit vaši bolest narazíte-li na kámen při hledání pokoje, lásky a harmonie.

Držte se při Mně. Buďte blízko mého Nejsvětějšího Srdce a dovolte Mi udržovat vás silnými.

Kráčejte touto džunglí bolesti a zmatku s vírou ve svém srdci a s důvěrou ve Mě, vašeho Ježíše, a přežijete.

Nedejte si nikdy nikým zviklat vaše svědomí nebo věrnost k Boží Pravdě, jakkoli přesvědčivě by zněly jejich řeči. Bez ohledu na to kolik, takzvaně tolerantních, zákonů vás budou nutit přijmout.

Ve svých srdcích budete vědět o rozdílu mezi pravdou a výmyslem.

Váš Ježíš

 

 

tyy.jpg

 

 

ui.jpg

 

 

klkl.jpg

 

 

dfdf.jpg

 

 

pest.jpg

 

gghh.jpg

 

yuyu.jpg

 

 

480-dukaz1.jpg

 

480-dukaz2.jpg