Jdi na obsah Jdi na menu
 


myšlenky na obranu papeže Benedikta XVI.

 

MYŠLENKY NA OBRANU PAPEŽE BENEDIKTA XVI.

 

Množí se všelijaké články z různých států, ozývají se laici, teologové, kněží, biskupové, dokonce i kardinálové a vyjadřují své úvahy na téma současného dění v církvi.

Papež Benedikt sklídil od některých hodně kritiky. Někdo mu radí po internetu, že se měl nechat raději zabít, nebo zemřít například vyčerpáním a stát se tak hrdinou. Někdo ho označuje za zrádce, za zbabělce. Za jeho dlouholeté působení nikdy nepadala na něho tak masivní veřejná kritika, jak nyní se děje. Mohutně se trefuje z různých stran i do Jana Pavla II. i jiných papežů minulosti. Skloňují ze všech stran jejich omyly, nezdařilé kroky, chování. Jakoby veškerou špínu v církvi, nahromaděnou v minulosti, měli mít na sobě jen bývalí papežové. Odkrývají se momenty a trousí se do světa věci, které byly považovány jako vnitřní záležitosti Vatikánu.

Dlouho by se dalo mluvit i o tom, kolika tlakům měli v minulosti odolat někteří Bohem vyvolení vůdcové církve Krista.

Zkrátím to rázným prohlášením, kterým mě překvapil člověk před třiceti lety, který má pramálo společného s křesťanstvím. Prostě když jsem mluvil o nějakém problému, vždy mi řekl „co Bůh nedovolí, to se nemůže stát“.

Jako výtvarník, jsem měl mnoho zákazníků podnikatelů, kterým jsem dělal loga, nápisy, atd. v rámci jejich reklamy v podnikání. Protože mi desítky let visí (v letním období nešlo jinak než velice viditelně) růženec na krku, hodně se do mne trefovali zejména ti, kteří měli vysokoškolské vzdělání. Mezi nejtypičtější úštipky jejich patřilo: „Na katedře filozofie a náboženství jsme se učili, že Bůh je vševědoucí a všemohoucí. Kdyby byl Bůh všemohoucí, tak by dokázal zničit sám sebe. Musíme ale konstatovat, že to nedokáže. Tak jakého to máte Boha, pane?“

Pohotově jsem odpovídal: „Vidíte, já s vámi nestudoval, ale nakonec víme oba stejně to nejpodstatnější, co z toho vyplývá, a to, že můj Bůh není blbý. Vždyť sám jste to nepřímo řekl. Takového Boha mám nejraději.“ A bylo ticho.

Ale proč to píšu? Protože i tyto případy dokládají, že Bůh a vše, co nám zjevil pro naši spásu, jsou dostatečně známé všem lidem, jenže, abych tak stručně řekl, takoví lidé se dostávají do bodu, kde uklouznou, dál se nedostanou. Podobné myšlenky, pravdy, které lze použít pro i proti, jak víme, satan bere.

Proto, když musím shrnout minulost církve uzavírám ji tak, že Bůh to všechno dovolil. Kdo se cítí moc chytrý, riskuje, že kritizuje Boha, i když některé argumenty jsou nebo se zdají být občas pravdivé.

Víme o momentech v dějinách, kdy svatí kritizovali nesprávné postupy v čele církve, dokonce potírali i činy, které vyplývaly z nedobrých vlastností (jako je například zbabělost) u konkrétních papežů. Je dobré a nutné poukazovat na nesprávné věci, zvláště v této době, kdy krok co krok nás někdo chce klamat, brát nám víru, brát nám duši. Bereme-li někoho na mušku, můžeme mluvit o jeho skutcích, to ale obezřetně, abychom při jejich podávání je nekořenili svými omyly. Bůh nechce, abychom jeden druhého, jako člověk člověka, zatracovali a odsuzovali.

Žehnejte se navzájem. Obejměte hříšníky. Modlete se za ně, ale nikdy je nesuďte, protože k tomu nemáte právo.“

Totiž vše, co se děje kolem nás, nabírá svůj význam až v souvislostech.

Ve vztahu s děním v církvi v minulosti jsem četl i protiúvahy starších kněží, kteří dokázali poskládat v některých případech i spojitosti, a věc se ukazuje pak v úplně jiném světle.

Dokonce vidím v mnoha článcích ten omyl, že někteří mluví dlouho kolem něčeho, co obhajují či kritizují, přitom jsou hluší (nebo se tak tváří) k důležitějším pravdám či dogmatům.

Například co by se stalo, kdyby papež Benedikt XVI. se nechal zavraždit (prý mu bylo tak vyhrožováno). Dnes bychom všichni svorně řekli, že máme pravého papeže Františka a těžko by nám to někdo vyvrátil, protože Benedikta by oddělali tak, že by to vypadalo na přirozenou smrt.

Jenže prý Benediktu bylo řečeno, že má volbu i jinou, tudíž může odstoupit. Jeví se vedlejší pro jistý okruh lidí, že je to nesmysl, protože to z Božího hlediska nejde. Bůh ustanovil jednoho Petra a ne dva či tři Petry. Petrovu moc Bůh přenáší pouze na jednoho živého papeže, například proto, že Petr byl jen jeden a Bůh chtěl aby byl vždy jen jeden živý následník. Toto nechce mnoho pisatelů brát v úvahu.

Z toho jednoznačně vyplývá, že František není a nemůže být zatím papež.

Najednou kdekdo přijme stav, že může být jeden papež v důchodu a druhý papež v úřadu zaráz.

Mnozí říkají, že tolik kardinálů se nemohlo mýlit, když volili. Škoda, že jsem nezachytil ve zprávách to, co viděla jedna známá v prvních hodinách po uskutečněné volbě – prý viděla v televizi, že kardinálové si chtěli ťuknout na zdraví jiného voleného člověka a v tom někdo přišel mezi ně s jakýmsi papírem a řekl jim, že tím papežem bude Bergoglio.

Dále je nutno konstatovat, že dle informací, které kolují kdesi na internetu, bylo řečeno, že sice Benedikt XVI. ví, že odstoupit nelze, volil tuto variantu (s vědomím, že ve své podstatě nemožnou) záměrně proto, aby nenastal velký zmatek v církvi a ve světě. Tudíž, svou přítomností, tím že žije, stále hlásá, že pravým papežem a vůbec papežem je jenom on, Benedikt XVI.

Bergoglio ví také svoje. Proto se hlásí pouze jako biskup Říma a vtipkuje od začátku, že až bude unavený, půjde také do důchodu a bude spolu s Benediktem. Vyznívá to tak, že se směje této variantě a současně celému světu.

Zároveň možná naznačuje scénář svého brzkého odstoupení, neboli jak bude spolupracovat s Antikristem při předávání papežského křesla. Dnes již víme, (jestli se nemýlíme) proč je Bergoglio tam, kde je. Má totiž prý spolupracovat na pozvání Antikrista do papežského křesla. Bude to největší podraz co světu může někdo způsobit. Že by k tomu byl již dávno předurčen Bergoglio? Kdo jiný by to dokázal tak „oficielně“ z nejvyššího místa udělat? I to dovolil Bůh, prý jako poslední hřeb do těla Kristova, do jeho církve. Od té chvíle pak Bůh zahájí období, ve kterém se budou dít velice zvláštní věci, co svět ještě neviděl a to vše v souladu s tím, co bylo sděleno v Bibli. Až tehdy poznáme, že Bůh vzdor všemu zlu, ať se děje co se děje ve světě, drží kormidlo pevně ve svých rukou a svůj plán na spásu duší zdařile uskuteční.

Může se toto podání někomu nelíbit, ale tak je to psáno. Jen tolik jsem chtěl do tohoto krátkého psaní nahustit.

Poněkud rozsáhleji jsem psal o některých věcech na této stránce v příspěvcích:

papež benedikt odchází, protože...

zrod moderního papeže

protipapež