Jdi na obsah Jdi na menu
 


Dr. Kelly Bowring pozitivně hodnotí MDM poselství velkého varování

 

Dr. Kelly Bowring pozitivně hodnotí MDM poselství velkého varování

Americký profesor teologie, Dr. Kelly Bowling a jeho kniha - (The Great - bitva začala)

O jeho knize s názvem, "začal velký boj" mluví Cheryl Dickow.

 

Nejdříve vkládám svůj úvod, abych shrnul a zveřejnil názor jednoho blogisty v cizí zemi. Cituji: „Mnozí si asi budou pamatovat na článek od profesora Marka Miravelleho, kde zvedá svůj hlas vůči poselstvím velkého varování. Katolický tisk a bohužel i část kněžstva rádi se odvolávají na tento a jemu podobné články, přitom si neuvědomují svoji zodpovědnost.“

Původní zdroj níže uvedeného textu ukazuje tento odkaz: http://catholicmom.com/2013/07/09/the-great-battle-has-begun/

Tento text jsem překládal z jiných překladů v různých jazycích.

 

 

ČÁST PRVNÍ - ÚVOD

 

Když jsem byl náctiletý, v roce 1970 jsem pracoval pro společnost zabývající se ochranou domů. Zaměstnanci, kteří provozovali tento systém, neustále vycházeli z kanceláře kamsi do terénu a to z nejrůznějších důvodů. Jeden z nich, i za jasného dne ve mne vzbuzoval paniku.

Byl křesťan (nezáleží na tom z které církve přesně), a neustále hovořil o druhém příchodu Ježíše. Přesto, že jsem byl pokřtěn jako katolík, měl jsem větší přehled o židovské víře. Neměl jsem ještě vypěstovaný vztah k Ježíši, ale při vědomostech, že Ježíš byl žid, uznal jsem, že jeho návrat je dobrá věc.

 

Takže, když tento, na můj vkus, dotěrný a hlučný muž vstoupil do kanceláře, křečovitě mi poskočil žaludek a srdce mi mohutně tlouklo v hrudníku. Stačilo několik minut rozhovoru s ním, a přešla mi michuť do toho dne a jen jsem seděl celý den nehybně, čekaje kdy se již konečně otevře nebe a udělá konec mému životu.

Jednoduše nevěděl jsem co si počnout s jeho výroky o Ježíšovi, o pokání, o soudu, o nebi, o věčném zatracení.

Toto všechno mě na smrt vyděsilo.

Bylo to tehdy.

A nyní .... nyní to chápu.

 

Denně se dívám na nebe a oddaně čekám Kristův návrat. Pro některé lidi mohu připadat, že jsem blázen jako tento muž. Po třiceti letech také pociťuji tento neklid při myšlence na druhý příchod Páně. Nemyslím si, že jsem šílenec, i když někomu se může zdát, že tam mířím.

Proto není divu, že kniha od dr. Bowing´ Kelly, s názvem „Velký boj začal“, upoutala mou pozornost. Tento název je výřečný. Velká bitva se již koná.

Uchop svou zbraň polož svou ruku na rychostní páku a začni si dát do pořádku svůj život.

Nasaď si ochranný pás, protože cesta je krutá a způsobí velké drncání.

Kniha Bowringa se opírá zejména a o soukromá poselství Marie Božího Milosrdenství, která jsou tam často citována.

Přiznám se, že ke čtení této knihy mě nejvíce vedlo to, že jsem nikdy neslyšel o této osobě. (Domnívám se, že by to mohla být žena - její totožnost je tajná).

Nebýval jsem nadšencem soukormých zjevení až do loňského roku, kdy jsem dělal výzkum pro knihu, kterou jsem napsal. Zajímal jsem se o Fatimu.

Ohlédnu-li se zpět, ukázalo se, že tato studie se stala pro mne základem k pochopení soukromých zjevení a učení církve o nich.

V rámci tohoto průzkumu v loňském roce, jsem četl o katolických proroctvích. Přečetl jsem proroctví bratra Ludvíka Rocco a Marie de la Faudai - oba z 19. století. Jiný svazek, které jsem četl, obsahuje proroctví muže jménem Jeanne le Royer, který se narodil kolem roku 1700.

Při četbě knihy Browinga jsem se nemohl ubránit pocitu, že je jisté spojení mezi tímto obsahem a mezi katolickými proroctvími, které jsem četl v průběhu mého výzkumu.

To mě přimělo k tomu, abych s intenzivnější pozorností si všímal „MDM“ proroctví.

Je lhostejné, kam jsem se díval, v jakých rubrikách jsem je četl, v jakém vydání, od jakých redakcí -zjistil jsem, že jsou jednoznačně rezolutně odmítány od všech těch katolíků, od kterých jsem očekával, že by měli přisoudit hodnověrnost těmto proroctvím.

Soukromá zjevení Maria Divine Mercy jsou předmětem posměchu a zamítnutí, jsou zamítnuty nesčetným množstvím katolických osobností počínaje od Jimmy Akin´a až po Mark Miravelle.

Z tohoto důvodu jsem ihned navázal kontakt s autorem knihy, Bowring´em a položil mu desítky specifických otázek.

Totiž, chtěl jsem pochopit, při čtení této knihy, z čeho pramenila ta obrovská iniciativa Bowringa, přičemž s takovou odhodlaností sděluje slova ženy, jejíž roli v oblasti soukromých zjevení tak prudce a tak důsledným útokem odmítají po celém katolickém světě.

Velká bitva začala, a ined na začátku konstatuje, že doba Velkého soužení se již dostavila.

Dotýká se otázek posledních časů způsobem, jakým by si přáli je mnozí pochopit.

Dává možnost nahlédnout do poznávání Anikrista, sedmi pečetí, naší role, osobní spásy, jakož i svých závazků vůči ostatním prostřednictvím našich modliteb a půstu.

Bowring, ve své knize,vetkával do soukromých zjevení MDM i jisté pasáže z knihy Zjevení a z jiných míst svatého Písma.

Kristus nás připravuje na svůj druhý příchod; „Velký boj začal“, zdůrazňuje potřebu přípravy.

Nevhodnější čas je nyní. Je to skutečnost, ne pouze jakési zastřené upozornění katolíkům.

Ke sporné oblasti patří, že Maria Divine Mercy dává nečekanou dimenzi knize, a také důvod, proč si myslím, že je důležité podělit se s vámi o odpovědi, které jsem dostal na moje otázky od Bowringa. Tyto jsou v druhé a třetí části.

 

Nejdřív ale krátké sdělení o tom, kdo je dr. Kelly Bowring´

 

DRUHÁ ČÁST

 

Dr. Kelly Bowring je katolický teolog, spisovatel a populární řečník. Získal doktorát na Papežské univerzitě sv. Tomáše Akvinského (Řím) a bakalářský titul v Domě dominikánského řádu a v Institutu Jana Pavla II.(Washington DC), zatímco pracoval v Úřadu amerických biskupů (US Biskupský úřad). Získal magisterský titul na Františkánské univerzitě ve Steubenville (Ohio). Má církevní mandát, aby mohl učit teologii.

Dr. Bowring byl děkan, měl předsednickou židli, a byl profesorem teologie na Graduate School of Theology v St. Charles semináři. Spolu se svou manželkou mají osm dětí a žijí v Atlantě, v USA.

 

Cheryl: Dr. Bowring, mohl byste dát odpověď na těch sedm bodů které sestavil Mark Miravalle proti prohlášením (zjevením), která sdělovala MDM, počínající legitimností papeže zvoleného po Benediktu VI.?

(Cheryl: Vzhledem k omezenému prostoru se odpovědi Dr. Bowring'a byly zkráceny, více informací naleznete na adrese Dr. Browing'a: http://twoheartspress.com/)

 

Dr. Bowring: O papeži Františkovi Miravall píše: „poselství je přímo v rozporu s katolickou naukou, podle které platně zvolený papež je legitimní.“ To prostě není pravda. Papežské buly papeže Pavla IV. „Cum ex Apostolatus Officio“ učí, že pokud někdo byl kacíř, než byl zvolen papežem, nemůže být legitimní papež, i když je jednomyslně zvolen kardinály.

Také Canon 188,4 (1917 Kodex kanonického práva) říká, že pokud kněz (papež, biskup, atd.), stává se heretikem, ztrácí svůj úřad bez jakéhokoliv zdůvodňování na základě tohoto právního předpisu.

I když to nepotvrzuje pravost MDM, dává základy k jejich přijatelnosti a tímto způsobem hodnocení Miravalle je možno právem odmítnout od samého začátku.

 

Cheryl: Druhý bod od Miravalle je ten, že poselství od MDM obsahují kacířství.

Dr. Bowring: Miravalle říká, že „poselství hlásají hereze známé pod názvem Millenarism.“

To je pravda, že církev odsoudil kacířství pod názvem „Milenarism“, tu víru, že Kristus se vrátí znovu fyzicky, aby vládl po tisíc let.

Ovšem v Knize zjevení (20:1) se odkazuje na tisíc let mírového období od konce časů.

Těchto tisíc roků je symbolických a dle biblického jazyka označuje dlouhou dobu a ne bezpodmínečně doslova tisíc roků.

Kristův druhý příchod je „návrat“ nakolik on ve své slávě se bude projevovat v tomto světě, a založí si své Eucharistické království, přinese svou vůli a svou vládu v potřebné plnosti, což bude duchoví a ne fyzické.

Poselství MDM jsou s tímto v souladu a tedy jsou věruhodné.

 

Cheryl: Další dva body od Miravalle říkají, že zjevení jsou nepravdivá, protože postrádají církevní schválení a vizionář zůstává anonymní.

Prosím zmiňte se ohledně toho.

Dr. Bowring: Poselství neříkají, že není třeba souhlasu církve, ve skutečnosti říkají opak, ale to, zda Církev uznává že není třeba souhlasu jen proto,že tato poselství se objevují a naplňují dříve, než by měla Církev čas odhádnout, zhodnotit, a odsouhlasit je.

To v žádném případě neznamená, že tato poselství sami o sobě by byla falešná.

Je všeobecně známo, že MDM bydlí v Irsku a je v kontaktu s biskupem, který ví o koho se jedná a co dostává.

Vzhledem k vážnosti poselství a významu dopadu na věřící, zdá se být jasné, že buď irští biskupové (kteří mají přímou pravomoc ke schválení MDM), nebo CDF (kteří mají univerzální jurisdikci) by měli poskytnout jasné a veřejné prohlášení, ve vztahu k těmto zprávám. Z nějakého důvodu se rozhodli pro toto řešení a tak dovolují věřícím, aby mohli pokračovat nadále číst a šířit tato poselství.

Ovšem to, že dle současného stavu, poselství MDM nejsou odmítnuty některými těmi orgány, kterým by příslušelo právo je rozsuzovat, samozřejmě neznamená že získaly povolení církve (což je proces, který vyžaduje vždy mnohem delší čas).

Skutečnost, že to nebylo odmítnuto, katolická víra dovoluje číst a šířit tato poselství, přestože někteří katoličtí komentátoři (mezi nimi i biskupové) vyjádřili své negativní názory vůči těmto poselstvím.

Na druhé straně, mnoho proroctví se splnilo, a jsou v souladu s jinými uznanými proroctvími, které se vztahují na tuto dobu.

Všechno shrnuto, věřící katolíci v tomto ohledu mohou číst a šířit tato poselství MDM a modlit se odtud doporučené modlitby.

Cheryl: Jaká je situace ohledně teologických chyb, o kterých se zmiňuje Miravalle?

Dr. Bowring: Jestli je to pravda, tak odvolání se na teologické chyby by mělo stačit k prosazení nepravdivosti poselství MDM. Ovšem Miravelle se mýlí při zjišťování principiálních chyb aktuálních případů. Já jsem prozkoumal všechna poselství a nenašel jsem jedinou chybu v těch co jsou vydány.

Cheryl: Ale je tam poselství z poloviny roku 2011, ve kterém je dán časový rámec, který se nepotvrdil.

Dr. Bowring: Při hodnocení tohoto problému není potvrzena „chyba“ neboli není zjištěna faleš. Fráze „pár měsíců“ není přesnost a proto ponechává otevřenou možnost chápat neurčitou dobu. Ale pokud by ve zprávě byl označen konkrétní datum nebo okamžik, a pak v daném času se proroctví nesplnilo, mohlo by to být navrženo, že došlo k chybě. Ale ani zde nenastává tato situace. Kromě toho, měli byste mít na paměti, že proroctví jsou podmíněna aspektem, který zahrnuje možnost odkladu i nenaplnění díky Božímu milosrdenství.

Cheryl: Něco obzvláště upoutalo mou pozornost v argumentacích od Miravalle, a to zejména díky mým vlastním průzkumům před lety, a sice nepřítomnost univerzálního křesťanského ovoce, duchovní mír, radost, důvěra, láska, milosrdenství – místo nich známky většího strachu, úzkost, obavy a dominance negativ. Prosím, mluvte o tom.

Dr. Bowring: Jaký je váš názor na serii dramatických poselství z La Salette, Garabandalu, a dokonce i z Medjugorje (10 tajemství)? Dokáže Miravelle uvést poselství s podobnou závažností, či jinak vyznívající již šířená poselství?

Samozřejmě, že ne. Poselství šířená MDM, pokud jsou pravdivá, jsou i poslední, nejpodrobnější a nejzávažnější ze všech poselství, které Bůh dává pro celé lidstvo na tyto časy, ve kterých žijeme. Pokud jsou tato poselství nejposlednější, jak ostatně říkají, tak v nás vzbuzují pocit, že jsou nejpodrobnější a nejzávažnější.

Sám jsem si přečetl všechna MDM poselství a nejenže jsem je hodnotil jako vážná, ale i velice přesná a ve svých souvislostech je v nich „duchovní mír, radost, důvěra a milosrdenství“.

Cheryl: Děkuji Vám za Váš štědře věnovaný čas pro mne a prosím řekněte námsvůj názor jako poslední myšlenku na MDM poselství, které je dle mého nejdiskutovanější poselství a týká se papeže voleného po Benediktu VI.

Dr. Bowring: Musíme být opatrní a nadále prosit o rozlišení modlitbou, Duchem svatým a učením Církve. Čas nám ujasní některé věci v této citlivé tematice, zda MDM poselství si zaslouží odmítnutí, protože jsou založeny na doktrinálních chybách, nejsou univerzální a nakonec Církev je odmítne (po důkladném prošetření to učiní patřičný úřad). V opačném případě proroctví budou pokračovat a najdou si pro sebe uplatnění tím, že se naplní během dalších událostí.

Do té doby církevní právo vyžaduje, aby věřící předpokládali, že máme platného papeže, ledaže vyšší církevní místa by vydali prohlášení jiného rázu (jak a co, to je ve hvězdách protože na takovou věc ještě neexistoval precedens).

Tak vyvstává i tato možnost, že platný konkláv volil potenciálního ati-papeže, to ovšem nepodmiňuje to, aby se někdo jako katolík dostal do situace kacíře.

Tak je možné, aby věřící zůstal věrný k církvi a zároveň přijal MDM proroctví za autentické, může věřit, že papež může být falešný prorok, ale i církev může zjistit, že taková věc je možná, a zůstává stále věrný papeži i církvi.

 

TŘETÍ ČÁST

 

Nakolik dr. Bowling odpověděl na všechny moje otázky, poprosil jsem ho, aby komentoval některé řádky od Akina Jimmiho, který řekl, že „přijetí MDM proroctví může způsobit smrtelný hřích a kanonický zločin rozkolu.“ Dr. Bowring odpověděl takto:

Tvrzení Jimmiho Akina je jednoduše nepravdivé, přehnané a matoucí (ba potenciálně škodlivé a ubližující). Podívejme se na scénář: Kritici odmítají MDM poselství tím, že tvrdí, že způsobují rozdělení, ty takové ale nejsou a tak oni dávají matoucí nepravdivá prohlášení, kterými opravdu způsobují rozdělení.

Akin obviňuje katolíky ze smrtelného hříchu za to, že sledují MDM poselství a ze „zločinectví způsobující rozkol církve“. Tato řeč je velice škodlivá a lživá. Někteří kritici zkouší svůj odmítavý názor prosadit přeháněním, dříve než se zrodí postoj církve, téměř jakoby stáli nad církví.

Zatím sdělená soukromá poselství jako MDM, jsou jakoby opatrně doporučené a zbožnost je dovolená.

Rozhodovací role v církvi o MDM poselstvích ještě není. Kritici by měli být zodpovědnější a měli by projevit dobrý úmysl když vyjadřují svůj názor.

Pravdou je, že meditace a šíření poselství MDM je povoleno. To je prostý fakt, vdor jiným názorům ...... a to říkám jako teolog, který má dobré jméno. Katolikům jen prospěje čtení, poslech i šíření těchto poselství.

Když Bůh k nám promlouvá prostřednictvím soukromých zjevení i v tom případě, že církev totéž učí, a nechceme jim naslouchat, děláme užitečnou věc, když tak konáme.

Bohu se líbí, když mu nasloucháme, když reagujeme, jestli pomůžeme v čem můžeme pomoci, jestli zachraňujeme duše, jestli šíříme poselství.

To se Bohu líbí. To z nás dělá lepší lidi a skrze nás i z ostatních.

A to i v případě, když nějaké poselství nebes je vyhlášeno legitimním orgánem církve za nepravé, i v tom případě..... Slovy papeže Urbana VIII.: „V případech, které se týkají problematických soukromých zjevení, je lepší věřit než nevěřit, protože pokud si myslíte, že je prokázána pravda, budete rádi, že jste věřili, že prosila svatá Panna Marie. A jestli jsi v to věřil a zjistí se faleš, ty i tak dostaneš veškerá požehnání jako by byly opravdová, protože jsi byl přesvědčen, že jsou pravdivá.“

Čtěte poselství a všechny prosby v nich uskutečňujte ve svém životě. V tom případě budete šťastní a Bůh bude spokojený.